Bresking Barriers – ett digitalt event

Molly, Amirah, Hanna, Cecilia och Victoria presenterar.

Breaking Barriers har mestadels haft digitala event på grund av Corona – därför är upplägget annorlunda än övriga projekt där man mest resor.

De beskriver utmaningarna med ett utbyte där de flesta aktiviteterna skett mest digitalt.

Envising Italien / Isernia

Ella, Qasim och Marijke presenterar

Ella, Qasim och Marijke berättar om sina erfarenheter under Envising i Italien. De beskriver bland annat att de lärt dig om olika kulturer, att prata engelska – att de växer med resandet.

De får frågor om hur det var i den italienska skolan, om de fortfarande har kontakt med värdfamiljer och värdelever.