I Erasmusprojektet Breaking Barriers har eleverna nya uppdrag varje månad. Det kan t ex vara mindmaps, presentationer i en padlet, videofilmer, digitala böcker. Material/produkter läggs upp på eTwinning/Twinspace i projektet ”Lost of Barriers Through the Personal Engagement”. Där kan lärare och elever gå in och se/läsa våra partnerskolors bidrag. Vi kan fråga om, kommentera och diskutera det aktuella ämnet. Och det finns också utrymme för personliga chat.

Under rubriken ”Breaking Barriers” här på heddaundervisning.com kan du ta del av de olika uppdragen, vilka digitala program som vi jobbat i, reflektioner m.m.

Nu har resan startat!!

Sydafrikautbytet vt2019

Nu har resan startat!!

12 elever och 4 lärare kommer att vara i Sydafrika från den 16/3 till den 29/3 på besök hos vår samarbetsskola Cornwall Hill College.

Efter lite om och med kom eleverna iväg i morse. Tåget var inställt och varken ersättningsbussar eller alternativa tåg (med platser kvar) fanns tillgängliga. Men skam den som ger sig – Svanbergs bussar fanns snabbt till hands med en chartrad buss endast för våra resenärer!!

Var och en av eleverna (och lärare) ska skriva blogg under resan. Vill ni följa elevernas resa så hittar ni deras bloggar här: https://heddaundervisning.com/sydafrikaresan/

Vi önskar dem en spännande och trevlig resa!

Terminsbetyg i ännu ej avslutade ämnen i So och No

Betyg3

 

Nu vid terminsslut får man betyg i alla ämnen man har läst fram till betygsdatumet. Om man inte läst ett ämne alls under den senaste terminen så sker en uppflyttning av tidigare terminsbetyg.

Undervisningen i So- och No-ämnen delas upp i 4 perioder under året. Det innebär att undervisningen i det pågående ämnet i So respektive No inte är avslutad nu vid terminsslut och att ett rättvisande betygsunderlag för hela ämnet saknas. Därför ska betyget i det pågående ämnet endast ses som en prognos på det betyg som ska sättas när undervisningen i ämnet är avslutad. Ämnesbetyget som sätts då ämnet är avslutat kan med andra ord bli både högre och lägre än det betyg som sätts nu till jul. Ämnesbetygen i dessa ämnen sätts under v.4-6.

Terminsbetyg ska dock sättas i de ämnen där eleven har haft undervisning den senaste terminen. Terminsbetyg är kanske ett lite vilseledande begrepp då det ska sättas som en sammanfattande bedömning på allt betygsunderlag / utifrån all bedömning som finns från höstterminen i åk 7 och framåt fram till idag.

Om man vill ha lite mer info om terminsbetyg så kan man se film från skolverket.

 

Ledigheter utanför loven

Ledighet

Trots den fantastiska sommar som passerat så kan det vara lockande med lite extra ledighet nu när höstmörkret lägrar sig och vintern är på väg. Vi ser dock att sambandet mellan elevers studieresultat och närvaro i skolan är helt avgörande (denna koppling lyfter även skolverket i sina allmänna råd: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2846 )

Alla elever har dessutom drygt 16 veckors ledighet under året där vi förordar att resp. familj planerar in resor och aktiviteter som kräver ledighet. Därför kommer vi i fortsättningen att vara mer restriktiva vad gäller beviljandet av ledighet. Skolverket säger följande om möjligheten att beviljas ledighet utöver loven:

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-och-ledighet-i-skolan 

Detta innebär att även om undervisande lärare bedömer att en elev riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen kommer ledighet inte att beviljas.

Vi har bestämt att mentor har möjlighet att bevilja ledigt upp till 5 skoldagar, övriga beslut går till skolledningen.

Nya rutiner – viktigt att logga in på Schoolity och uppdatera kontaktuppgifter

Närvaro och frånvaro

Från och med månadsskiftet september/oktober så har skolan en uppdaterad närvarorutin samt börjar använda en automatisk meddelandefunktion för hög ogiltig frånvaro. Om en elevs ogiltiga frånvaro är 5% eller högre kommer en frånvarorapport att genereras automatiskt och skickas hem till elev och vårdnadshavare via mail.

Så snart en elev inte är på plats på skolan så skickas ett SMS till det mobilnr som vårdnadshavaren har uppgivit i Schoolity.

Därför är det viktigt att man som förälder har loggat in i Schoolity och att alla kontaktuppgifter stämmer.

Läs mer om våra rutiner här:

Rutin för hantering av hög frånvaro

Brev som bifogas till den automatiskt genererade frånvarorapporten som skickas via mail

Farlig lek med inspiration från sociala medier

Hyperventilera

Hej alla elever och föräldrar,

Det verkar pågå en ny lek/grej som eleverna pratar om och som vi misstänker vissa kanske testar. Den verkar vara en film som finns i sociala medier som går runt och triggar eleverna. Det går ut på att man ska hyperventilera en stund och sedan hårt/snabbt blåsa ut all luft ur lungorna – med risk för att man svimmar.

Kan vara farligt att hålla på med den här typen av lek. Ni borde prata med varandra därhemma om den här typen av lekar och vilka risker det kan innebära. I USA har liknande lekar lett till flera dödsfall.

Vi håller uppsikt på skolan och tar upp det på mentorstid eller annat passande tillfälle.

mvh Erik Juntikka, rektor

Installera Google Chrome

Chrome

För att bl.a Gleerups läromedel ska fungera på din elevdator så måste du ladda ner Google Chrome på din dator. Följ instruktionen nedan.

Ladda ned och installera Google Chrome

Google Chrome är en snabb och kostnadsfri webbläsare. Innan du laddar ned Chrome kontrollerar du om det finns stöd för ditt operativsystem och att alla systemkrav uppfylls.

Installera Chrome på Windows

  1. Ladda ned installationsfilen.
  2. Du måste kanske klicka på Kör eller Spara.
  3. Om du väljer Spara startar du installationen genom att dubbelklicka på nedladdningen.
  4. Starta Chrome:
    • Windows 7: Ett Chrome-fönster öppnas när allting är klart.
    • Windows 8 och 8.1: En välkomstskärm öppnas. Klicka på Nästa och välj standardwebbläsare.
    • Windows 10: Ett Chrome-fönster öppnas när allting är klart. Du kan göra Chrome till din standardwebbläsare.

Om du har använt en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Safari, kan du importera inställningarna från den i Chrome.

 

Om du har problem med att få det att fungera den här vägen kan du gå in direkt på Googles hemsida och göra det därifrån: https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv&oco=0