Bresking Barriers – ett digitalt event

Molly, Amirah, Hanna, Cecilia och Victoria presenterar.

Breaking Barriers har mestadels haft digitala event på grund av Corona – därför är upplägget annorlunda än övriga projekt där man mest resor.

De beskriver utmaningarna med ett utbyte där de flesta aktiviteterna skett mest digitalt.

Envising Italien / Isernia

Ella, Qasim och Marijke presenterar

Ella, Qasim och Marijke berättar om sina erfarenheter under Envising i Italien. De beskriver bland annat att de lärt dig om olika kulturer, att prata engelska – att de växer med resandet.

De får frågor om hur det var i den italienska skolan, om de fortfarande har kontakt med värdfamiljer och värdelever.

Interviu på Europadagen

Vad heter du och vad jobbar du med? Jag heter Madelen Ottosson och jobbar med ungdomsdemokrati.

Hur kommer det sig att du är här på Europadagen? I det arbetet så är EU direkten en viktig del för att de vill informera unga om den europeiska unionen.

Vad tycker du om att vi i skolan jobbar med olika utbyten och internationella projekt? Jätteviktigt, jag har själv haft erfarenhet av det eftersom jag rest mycket. Det är bar eftersom man träffar andra med olika kulturer.

Intervju om Europadagen

Andreas Sjölander

Vad heter du och vad jobbar du som: Andreas Sjölander Kommun Ordförande/politiker

Hur kommer det sig att du är här på Europadagen: Han blev inbjuden att hålla tal.

Vad tycker du om att vi i skolan jobbar med olika utbyten och internationella projekt: Han tycker det är viktigt.

INTERVJUER PÅ EUROPA DAGEN

Emma Nordén

Vad heter du och vad jobbar du som: Emma Nordén projektledare på Europadirekt Härnösand.

Hur kommer det sig att du är här idag: Det är en del i hennes yrke

Vad tycker du om att vi i skolan jobbar med olika utbyten och internationella projet: hon tycker att det är jätte bra och har själv varit på resor under underversitete