Schoolity – skolans nya lärplatform

Schoolity1

Nu är det inte bara klart med vilken plattform skolan ska ha – vi är inne i den och du som förälder kan redan logga in och titta runt – du behöver endast Bank-ID för att komma in första gången. Det är visserligen begränsat med innehåll så här tidigt på läsåret – men man kan se schemat redan nu. Läs mer här på kommunens hemsida. https://www.harnosand.se/barnochutbildning/nyheterbarnochutbildning/nyhetsarkivbarnoutbildning/nylarplattformforkommunikationpagymnasietochhogstadiet.5.226521ba165567b51c79261f.html 

Mer information kommer att komma på första föräldramötet v. 36 – tider och datum för detta publiceras inom kort.

Skolstart ht 2018

skolstart ht2018

Välkommen till skolstart ht 2018 på Hedda Wisingskolan. Ett långt, varmt och soligt sommarlov är snart slut och skolan börjar igen. Den 23/8 öppnar Hedda Wisingskolan sina portar för ett nytt läsår. Följande tider gäller första dagen.

 • Åk 7 – kl 08:30 samlas alla nya sjuor i Ljushallen (strax innanför huvudentrén där vi samlades när ni var på skolan och hälsade på) för att möta sina nya mentorer för vidare aktiviteter i hemklassrummen. Lunch serveras på skolan vid ca 11:00. Programmet fortsätter ca 11:45 och pågår till ca 12:30 då dagen avslutas.
 • Åk 8 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 11:30. Programmet fortsätter ca 12:15 och pågår till ca 12:45 då dagen avslutas.
 • Åk 9 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 12:00. Programmet fortsätter ca 12:45 och pågår till ca 13:15 då dagen avslutas.

Innan vi informerat om och alla fått inloggningsmöjligheter till vår nya lärportal Schoolity som kommer all information till elever och vårdnadshavare fortsättningsvis läggas här på https://heddaundervisning.com/

Luncherna kommer att serveras samma tider den 24/8. Schema för skolans första veckor kommer att publiceras under de kommande 2 veckorna.

Tack för läsåret och info inför nästa läsår

Sommarbrev

Tack alla elever, medarbetare och föräldrar för det gångna läsåret – nu hoppas vi att ni alla får en skön sommar med både avslappning, uppladdning och nya äventyr. Vi önskar särskilt lycka till alla nior som lämnar oss för gymnasiet.

Information inför kommande läsår 2018/19

Här kommer lite information inför det kommande läsåret. Först lite kortinfo om skolstart, mm. sedan lite mer detaljerad info om lite förändringar som kommer.

 • Läsårsdata:
  • Höstterminen börjar 23/8
   • Åk 7 börjar 08:30 med samling i ljushallen (där vi samlades när ni hälsade på i maj).
   • Åk 8 och 9 börjar 09:00 med samling i hemklassrummen
  • Höstlov vecka 44
  • Höstterminens sista dag är 20/12.
  • Jullov mellan 21/12 och 6/1.
  • Vårterminens första dag är 7/1
  • Sportlov vecka 10
  • Påsklov vecka 17
  • Övriga lovdagar under vårterminen 31/5 och 7/6
  • Studiedagar – 2st som presenteras senare under läsåret

Förändringar i lärarkåren

 • Mer renodlade arbetslag per årskurs. Under det gångna året har vi upplevt att vi är lite för spretigt organiserade i arbetslagen genom att många undervisande lärare har undervisning i allt för många årskurser. Det gör att samarbetet kring elever och det gemensamma arbetet försvåras. För att råda bot på detta så kommer vi göra vissa förändringar för att mer renodla årskursarbetslagen. Vi ser att det skulle få många positiva långsiktiga effekter kring samarbetet mellan lärare kring elever och klasser, men det kommer att innebära att några klasser byter några lärare i vissa ämnen. Vilka det är kommer ni få veta i detalj i samband med att era scheman presenteras. Det sker emellertid inga mentorsbyten.
 • Pensionsavgångar / rekryteringar / nya lärare. I skrivande stund (mkt kan hända under en sommar) så har vi behöriga lärare på alla tjänster utom en Ma/NO-tjänst inför hösten. Bengan Jansson, Barbro Bergvall och Kenneth Jonsson går i pension nu eller i samband med skolstart. Ann-Sofie Forsell kommer under höstterminen att undervisa i åk 6 i spanska och i övrigt fokusera på sitt försteläraruppdrag kring inkludering och anpassningar. Ann-Sofie går i pension vt2019. Marie Melin, speciallärare slutar.
  • Bengan J ersätts av Dennis Blixt (behörig i So och Idh) och i viss utsträckning av Olov Asplund i So.
  • Kenneth Jonsson ersätts av Dennis B. i Idrott och hälsa.
  • Barbro Bergvall ersätts delvis av Marie Frost (spec.erfarenhet och behörig i Sv och So) och delvis av Leif Hedegård.
  • Ann-Sofie ersätts i spanska och svenska av Anna Fellenius (behörig i Sp och Sv).
  • Rekryteringen av en ny speciallärare pågår.
  • Utöver detta får skolan en del nya resurspersoner. Vilka detta är är ännu ej spikat då LAS-förhandlingar i kommunen pågår samt rekryteringar är igång.

Mattestöd mm

Vi ser att vi har större behov av stöd i vissa ämnen än andra. Matematik är ett sånt ämne. Under det gångna året har vi förstärkt mattenundervisningen genom att ha tvålärarskap på 33% av all undervisningstid för alla elever i alla årskurser. När vi nu följt upp detta så ser vi främst två vinster – en mkt tydlig både långsiktig och kortsiktig vinst samt en kortsiktig trendförändring.

 1. Vi ser att det kollegiala lärandet ökar genom samarbetet i klassrummet. Det ger kortsiktiga vinster genom att man kan vara mer flexibel i situationen och långsiktiga effekter genom att kompletterar varandra och lär av varandras praktik.
 2. Vi ser en trendförändring att resultaten har blivit bättre på kort sikt och vill därför se hur förändringen blir på lång sikt – över tid.

Vi kommer att fortsätta med detta under kommande läsår, men för att förstärka matten ytterligare så kommer de första 5-6 veckorna i åk 7 att lägga ytterligare 2 tim / veckan utöver den vanliga matematikundervisningen på att repetera och traggla de fyra räknesätten då de är grunden till all övrig räkning.

Digital lärportal – Schoolity

Efter en lång upphandlingsprocess så är det nu klart att Härnösands kommun kommer att ha Schoolity som interaktiv lärportal i skolan från förskoleklass till gymnasiet. I korthet innebär det att elever och lärare kommer ha gemensamma delningsytor för skolarbetet via en lärportal samt att information, interaktivt schema, närvarohantering, betygsättning och bedömning mm. kommer att finnas tillgängligt för elever, lärare och vårdnadshavare via dator eller app.

Alla elever kommer att få genomgångar av systemet i samband med läsårets första veckor. Vårdnadshavare kommer att få grundläggande information vid föräldramötet samt erbjudas en fördjupad kurs tidigt under hösten. Mer info om detta kommer, men om man är nyfiken kan man gå in på Schoolity.com och läsa mer.

Hårdare uppföljning av mobiltelefonpolicyn – i samarbete med Wendela Hellmanskolan

Inför nästa läsår kommer vi att strama upp uppföljningen av skolans mobiltelefonpolicy (läs mer i skolans Förväntansdokument) genom att mkt tydligare ställa kravet på elever (och vårdnadshavare) att lektionerna är mobilfri tid. Mer information kommer om hur detta kommer att ske.

Sommarskola – tider och upplägg

Sommarskola1

Från måndag 18/6 till fredag 29/6 (28/6 för åk 9) är det sommarskola på Hedda Wising för alla elever på Hedda och Wendela i åk 8 och 9 som anmält sig att vara med. På grund av att elever har slutfört restuppgifter och fått slutbetyg in i det sista har vi inte kunnat planera detaljerna förrän nu i sista sekund – både vad gäller vilken personal och vilka tider som ska planeras under sommarskolan. Därav den sena informationen.

Tider

Sommarskolan pågår varje dag mellan kl 09:00 och 14:00 med enklare lunch på skolan mellan 12:00 och 13:00.

Planering

Som elev blir du placerad i en av 4 arbetsgrupper om ca 10-12 elever i varje. Varje grupp leds av en ansvarig resursperson som håller gruppen samman och håller koll på närvaron. Ni kommer att ha ett ”hemklassrum” där ni har all undervisning och ansvarig lärare i respektive ämnesområde kommer att gå mellan dessa klassrum under dagen – 1 timme per ämnesområde.

De olika ämnesområdena är Sv/SvA, Ma/No, Eng och Blandat. Under ”Blandat”-passen arbetar man under handledning med So-ämnen eller de övriga ämnena (Sv/SvA, Ma/No, Eng) utifrån de uppgifter man har.

Första dagen 18/6

Första dagen – måndag 18/6 är det upprop i ”Gradängsalen” direkt när ni börjar kl 09:00. Om man inte är på plats då kommer vårdnadshavare att kontaktas.

En vecka kvar till avslutningsfesten för åk 9 – att tänka på

Party

Vi hoppas på en jättetrevlig kväll tillsammans på First Hotel Stadt. Vi blir många – både elever och medarbetare som ser fram emot en kväll att äta gott, snacka minnen från högstadiet och dansa och ha kul tillsammans.

En av kvällens höjdpunkter är de utmärkelser som kommer att delas ut under kvällen. Vi har fått in många nomineringar och förslag och det är många av er som är nominerade!! Men det är fortfarande några som inte tagit chansen att komma med förslag – nominera någon. Missa inte det – sista dagen imorgon söndag 10/6. Läs mer om nomineringarna här.

Avslutningsfesten är en fest utan droger och alkohol

Vi hoppas alla att vi kan ha kul tillsammans precis som vi är och som vi lärt känna varandra i skolan. Vi behöver inget extra för att ha kul tillsammans. Avslutningsfesten är skolverksamhet. Därför gäller följande om vi misstänker att någon skulle vara drogpåverkad / har druckit alkohol:

 • Vi gör en bedömning utifrån beteende mm.
 • Vi har alkometer och låter den som misstänks ha druckit alkohol blåsa (om man inte blåser blir man hemskickad).
 • Om någon bedöms vara drog / alkoholpåverkad skickas man hem – vårdnadshavare kontaktas och förväntas hämta hem sitt barn.

Detta är i linje med skolans drogpolicy: läs mer här

Vi har i samarbete med socialtjänsten tillgång till en alkometer under kvällen.

Alkometer

Inför niornas avslutningsfest – nominera / ge förslag till elever som borde få en positiv utmärkelse

Kamratskap

Inför avslutningsfesten för åk 9 har alla elever i åk 9 och lärare/resurser (som jobbat med nuvarande åk 9) möjlighet att nominera / ge förslag på elever som på ett eller annat positivt sätt utmärkt sig under åk 7 till 9. Nomineringarna / förslagen är helt anonyma gentemot andra elever eller skolpersonal. Men för att vi ska få en rättvis och positiv valprocess så kommer skolledningen kunna se vem som nominerar / föreslår och hur man motiverar. Detta för att ni alla ska få lika chans att nominera / föreslå samt att man ska kunna stå för sina motiveringar. Ingen information som avslöjar vem som nominerar vem och varför kommer att lämna skolledningen.

Tänk på att det handlar om att vi ska lyfta fram positiva beteenden, egenskaper och sidor hos varandra.

När ni föreslår / nominerar ska ni ange förnamn, efternamn och klass – samt en motivering till varför du tycker att personen i fråga bör ha en utmärkelse inom respektive kategori. Gör din nominering / ge förslag senast söndag 10/6.

Du kan välja att endast nominera / föreslå personer i en eller enstaka kategorier.

Nomineringstiden har gått ut.

 

Planering sista veckorna, betyg, skåpstädning / datorer, avslutningsdagen i kyrkan, sommarskola, mm

Planering sista skolveckorna

Aktiviteterna sista skolveckorna präglas av elevens val-aktiviteter samt att arbeta med gruppstärkande aktiviteter, friluftsliv och att utmana eleverna i nya situationer – i enlighet med kap. 1 och 2 i läroplanen. Efter ännu ett krävande skolår, då prestation, bedömning och betygssättning i stort är avklarat finns ett behov få göra nåt annat.

I grova drag ser planeringen ut enligt följande – klicka på länken nedan (detaljschema för elevens val, inkl om transporter, mat, etc., får eleverna via respektive ansvarig för elevens val – info mån. 4/6): Planering sista dagarna vt2018

Betyg hem via post

Vi kommer att skicka hem alla betyg via post till den adress där eleven är skriven. Vi vill att avslutningsdagen ska vara befriat från betygsjämförelser, betygsstress och eventuella betygsdiskussioner. Ambitionen är att betygen postas hem så snart det är möjligt efter avslutningsdagen.

Nattvandring för åk 7 och 8

Under natten mellan tisdag 12/6 och onsdag 13/6 kommer alla elever i åk 7 och 8 att göra en nattvandring över Härnön för att möta solen tillsammans. Information om detta kommer att gå ut från resp. mentor.

Städning av skåp / återlämning av nycklar (gäller elevskåp såväl som skoskåp)

Sista veckan är det bra om alla elever ser över vad de lämnar i sina skåp för sommaren. Nuvarande åk 7 och 8 kommer (på försök i år) att behålla sina skåp över sommaren. Det är dock bra om inga värdesaker lämnas i skåpen. Ta till ex med era elevdatorer hem.

Eleverna i åk 9 ska städa ur sina elevskåp och skoskåp och därefter lämna tillbaka sina skåpnycklar. Det är därför bra om alla har med sig väskor/påsar så det räcker för de grejer / material de har i skåpen som ska med hem.

Avslutningsdagen 15/6Avslutning i kyrkan vt2017

Avslutningsdagen börjar med att eleverna samlas på skolan kl 08:00 i sina hemklassrum med sina mentorer. Vid 08:45 tågar vi gemensamt ner till domkyrkan där avslutningsceremonin börjar kl 09:00.

Avslutningen i kyrkan är för skolans elever och personal. Och eftersom kyrkan har 600 platser och vi är drygt 430 personer från skolan så är det mycket begränsat med plats för anhöriga. Därför har vi precis som ifjol begränsat det till att endast en anhörig per elev i åk 9 var välkommen in i kyrkan. Anhöriga släpps in när alla elever och personal har fått sittplats.

Som anhörig är man mycket välkommen att ansluta sig till eleverna på kyrkbacken efter avslutningsceremonins avslut efter ca 09:40.

Möte inför elevens val

Nu på måndag har alla elevens val-grupper ett kortare förberedelsemöte mellan 11:10 och 11:40. Ni träffas i följande salar:

Salar för mötet på måndag 11:10-11:40

 • Bild/Slöjd: Bildsalen
 • Engelska: sal O222
 • Film och redigering: sal O221
 • Fotboll: Gradängsalen
 • Friluftsliv fiske: N215 (A+B)
 • Friluftsliv hund djur…: N213
 • Golf: O227
 • Legorobotbygge / programmering: N218
 • Matematik / NO-rest: O112
 • Hkk mat och hälsa: HKK-salen
 • Hkk matlagning olika kulturer: O044
 • Musikavslutning: O223
 • Ridning: O226
 • Sv/SvA: O225

Skolan beviljar ej ledighet för mopedkortslektioner

mopedkörkort

Vi förstår att det är många elever som håller på med mopedkörkort. Men att vara på mopedlektion är inget som skolan ser som giltig frånvaro. Det är med andra ord inte OK att man som vårdnadshavare lägger in mopedlektion som om det vore ett läkarbesök.

Skolan kan tänka sig att man kan få ledigt för mopedkortsuppkörning om det är ont om uppkörningstider och eleven inte har några examinationer. Detta ska dock kommuniceras med mentor.