Internationella samarbeten / projekt

Logor internationellt samarbete

Februari

200215

Toppennyheter – Vi har blivit beviljade Erasmusackreditering från 2021 till och med 2027!! 
 
Jättebra chanser att kompetensutveckla sig inom pedagogik och enskilda ämnen  – eller skapa nätverk och utbyten för elever och personal i skolan!!
 
Bra jobbat Tobbe och Ann-Sofie som slitit med ansökan!!
 
Läs mer på UHRs hemsida https://www.utbyten.se/program/erasmus/Erasmus-ackreditering/ eller nedan.
 

 

Ackreditering för långsiktig planering

 
Från och med 2020 kan skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering. Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+programmet.
 

Inom högskolesektorn har ackreditering använts redan under den nuvarande perioden för Erasmus+, men kommer i och med den nya programperioden också finnas tillgänglig inom områdena skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande. 

Förenklad ansökningsprocess

Erasmusackrediteringen förenklar ansökningsprocessen för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Ackrediteringen ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och den godkänns för en organisation eller ett konsortium fram till programperiodens slut. Godkänd organisation kan årligen efterfråga medel för att genomföra önskade projekt.

Kommissionen planerar också ett nytt system för mindre och kortvarigare projekt. Det ger exempelvis nya aktörer möjlighet att prova på mobilitetsverksamhet inom Erasmus+ utan att ansöka om ackreditering.

Det här innebär det

Erasmusackrediteringen

  • stödjer organisationer som vill delta i Erasmus+programmet kontinuerligt
  • stärker långsiktiga relationer med organisationer i andra länder med liknande ambitioner
  • är en engångsinvestering i tid som underlättar framtida aktiviteter
  • är flexibel: ni väljer själva vilka mål som ska uppnås och kan ändra dem om nödvändigt
  • kommer att vara obligatoriskt för att vara samordnare för ett konsortium.

Vilka kan söka Erasmusackreditering?

Alla utbildningsanordnare inom skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande som idag kan delta i Erasmus+ programmet kan söka ackreditering. Er organisation behöver inte ha tidigare erfarenhet av Erasmus+ för att söka ackreditering. Ni måste dock ha minst två års erfarenhet av utbildningsverksamhet inom den sektor som ni vill bli ackrediterade för. Om er organisation har verksamhet inom mer än en sektor kan ni söka ackreditering för flera sektorer.


I projektet Breaking Barriers har olika digitala program använts, som tex www.bookcreator.com och www.storyjumper.com I båda programmen kan eleverna med text, bilder, videos och ljud skapa en digital bok med interaktiva berättelser, poesi, redovisningar i olika ämnen m.m. Båda programmen erbjuder gratiskonton.

Envising och BB använder eTwinning som samarbetsyta för att utveckla sina projekt. Men det finns mycket att hitta på www.etwinning.net . Bl a erbjuds kostnadsfri fortbildning i form av lärevent (ett antal digitala möten under en 10-15 dagars period) eller online-seminarium (ett mötestillfälle på 1-2 timmar). Logga in på etwinning.net, gå till eTwinning Live och klicka på Professionell utveckling längst till höger i menyraden så kan du se vad som erbjuds. Det kommer nya erbjudanden varje månad.


I tisdags (v5) träffades Envising i ett online-event. Temat för eventet var ”Fight against discrimination”. Vi tog del av en padlet (anslagstavla) där elever och lärare, med ord och bild, skrivit sina tankar om diskriminering. Vill du ta del av vad som sagts eller om du själv vill göra ett inlägg, gå in på länken: https://padlet.com/hacina_mazouni1/hyn9ho73npv9jjeg?utm_campaign=transactional&utm_content=peek_image&utm_medium=&utm_source=started_a_padlet

För att skriva i padleten klickar du på plus-tecknet längst ner till höger. Då kommer det upp en ruta att skriva i. Titta gärna på inläggen tillsammans med dina elever. Padleten kommer att snart att finnas på eTwinning/Twinspace

Breaking Barriers resa till Kroatien i april ställs pga Covid 19 in. Istället blir det en virtuell LTT-aktivitet (LTT= Learning, Teaching, Training), där ett antal elever och lärare deltar.


tisdag 2/2 kl 15.40 bjuder Frankrike in till ett online-event i Envising. Temat är ”Fight against discrimination!” Vi har tagit del av en padlet, en digital anslagstavla (www.padlet.com) full av inlägg om diskriminering och vår uppgift var att hitta en slogan/rubrik i ord och bild som passar till innehållet i padleten. Padleten kan senare även ses på eTwinning/Twinspace. Eleverna i den franska skolan har skrivit en sång som de ska framföra. Det följs av att varje land sjunger refrängen på sitt eget språk.

onsdag 4/2 träffas projektgruppen i Breaking Barriers. Det är dags för presentation av februari månads uppdrag! Under veckan blev det beslutat att mobiliteten till Kroatien (planerad till april) kommer att ske – digitalt!

Januari

Envising och Breaking Barriers samt eTwinning 

Trots pandemi lever Erasmusprojekten Envising och Breaking Barriers (BB) vidare, tack vare olika aktiviteter på Twinspace, den yta på eTwinning www.etwinning.net ) där projekt läggs upp. T ex får eleverna i BB varje månad ett nytt uppdrag och resultatet läggs upp på Twinspace, även processer dokumenteras i ord och bild. För att komma in på Twinspace måste man ha ett login. Har du inte redan ett login – säg till!

På måndag 25/1 träffas BB på videolänk, februari månads uppdrag ska tas fram. Nu i januari jobbar vi med en digital bok (Emotional tree) i programmet storyjumper (www.storyjumper.com ). Envising har ett online-event måndag 1/2, temat är diskriminering. Vid det eventet deltar både elever och pedagoger. Inför det är det möte för Envisninggruppen på ons 27/1 på konf.tid efter info.

Våra projekt

Här presenteras Hedda Wisingskolans internationella kontakter och projekt – land för land, resa för resa.

Här nedan (eller i skrollisten ovan) hittar ni länkar vidare till vår pågående och avslutade internationella projekt och aktiviteter:

Envising – Erasmus+ projekt för miljömässig hållbar utveckling

Breaking Barriers – Erasmus+ projekt för social och miljömässig hållbarhet

Bratislava/Slovakien – Nätverksträff Erasmus – inkludering i skolan

Sofia/Bulgarien – Nätverksträff Erasmus – inkludering i skolan

Tanzania – Volontärsuppdrag på Sokoine sekondary School

Sydafrika – Hedda Wisingskolan och Cornwall Hill College