FAQ

På den här utan kommer det att ligga FAQ-information av alla slag (FAQ – Frequently Asked Questions), bland annat läsårstider, manualer för hur man skapar genvägar till sidan för dator, mobil, länkar till andra viktiga sidor, mm.

Se frågor i alfabetisk ordning.

English – Were can I find information in English? All information in English will be saved and accessable here.

170704 Letter to Guardians before school start August 2017

 

Instruktioner – Var hittar jag de instruktioner jag behöver för att skapa olika genvägar till HeddaUndervisning.com?

170704 Här finns en länk till instruktionerna: Instruktion till HeddaUndervisning

 

Rutiner och riktlinjer – Var hittar jag skolans rutiner och riktlinjer?

170704 Skolans rutiner och riktlinjer, mm. hittar du på HeddaWisningskolan.com