Elevhälsa

Elevhälsa

Här hittar man all elevhälsorelaterad information samlat på ett och samma ställe.

 

Elevhälsopersonal

Bitr. skolledare Johan Vallgårda 07033472714

Kurator Britt-Mari Jonsson-Heinonen 0701908122

Kurator Erik Fahlberg 0733809838

Skolsköterska Anna Edlund 0611347925 eller 0701908121

Specialpedagog Anna Borglund 

Speciallärare Carina Berglund Bystedt

Speciallärare Marie Melin

 

Här finns kontaktuppgifter till all elevhälsopersonal i hela kommunen – länk till kommunens hemsida

 

Elevhälsoplan / handbok och rutiner i elevhälsoarbetet

Kommunens elevhälsoplan – länk till kommunens hemsida

 

Elevhälsoarbete – värdegrund, likabehandling, ordningsregler/förväntansdokument, närvaro

Vår gemensamma värdegrund 

Förväntansdokument (länk aktiveras inom kort)

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering

Härnösands kommuns drogförebyggande arbete i skolor

Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak, alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan