Markera, anteckna och översätt med Google translate direkt i ditt digitala material i Gleerups

Här kommer tre korta filmer som beskriver hur du markerar (stryker under) och kommenterar, skriver anteckningar i det digitala materialet, samt översätter text direkt med Google translate i Gleerups.

Att markera och kommentera

Att anteckna

Att översätta med Google Translate

Skolan beviljar ej ledighet för mopedkortslektioner

mopedkörkort

Vi förstår att det är många elever som håller på med mopedkörkort. Men att vara på mopedlektion är inget som skolan ser som giltig frånvaro. Det är med andra ord inte OK att man som vårdnadshavare lägger in mopedlektion som om det vore ett läkarbesök.

Skolan kan tänka sig att man kan få ledigt för mopedkortsuppkörning om det är ont om uppkörningstider och eleven inte har några examinationer. Detta ska dock kommuniceras med mentor.

Besök av Christer Fuglesang på Hedda Wisingskolan

Fuglesang

På förmiddagen – onsdag den 9/5 kommer Christer Fuglesang till skolan för att föreläsa för alla elever i åk 8. Vi tycker det ska bli jättespännande att Sveriges enda astronaut kommer och hälsar på på Hedda.

 

 

 

Läs mer om Fuglesangs tidigare skolbesök här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5695687

http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Utbildning/Christer-Fuglesangs-skolturneer/

Tätt samarbete ska skapa trygghet för ungdomar

säkerhet

Skolan, socialtjänsten och polisen krokar arm, går i takt och tätt ihop. Rektorer, fältassistenter och socialsekreterare bredvid lärare, elevassistenter, specialpedagoger, ungdomspoliser och utredare. Alla är med och alla har samma mål. Att skapa lugn och trygghet för ungdomarna i Härnösand både i skolan och på stan.

Visst är du som förälder också med?

I veckan samlade kommundirektör Sofia Pettersson ihop en stor grupp människor från skolan, socialtjänsten och polisen. På agendan fanns en enda fråga. ”Vad kan jag bidra med för att skapa lugn och trygghet för ungdomar i Härnösand?”.

– Jag har under en tid fått samtal och brev om olika händelser som vi inte vill ha i Härnösand, säger Sofia Pettersson. Jag har också fångat upp en viss frustration. Alla arbetar med samma mål – en bra miljö för våra ungdomar, men formerna för hur vi kan hjälpas åt är inte riktigt på plats. Det tar vi tag i på allvar nu.

Resultatet av veckans möte blev kontinuerliga träffar, raka kontaktvägar och konkreta insatser.  En grupp har bildats och i den finns representanter från Härnösands högstadieskolor, gymnasiet, socialtjänsten och polisen. Gruppen har ansvar att samla bilden av ungdomssituationen i Härnösand just nu. Gruppen ska träffas en gång i veckan. Utifrån den lägesbild de fångar kan vi skapa konkreta åtgärder.

– Vi ska tillsammans bli ett stort ”vi” där varje individ har fokus på vad den kan tillföra för att vi ska nå vårt mål, säger Sofia.

Här behöver vi så klart också hjälp av dig som förälder. Får du ta del av händelser, berättelser, filmklipp eller texter som gör dig orolig eller som visar något som inte kan förknippas med lugn och trygghet? Berätta gärna det för ditt barns mentor. Dina berättelser blir en viktig del i den nya gruppens arbete med att skapa en gemensam lägesbild.

Alla som möter våra ungdomar i Härnösand är viktiga och kan bidra. Våra ungdomar ska känna sig trygga när de går till skolan eller på stan, oavsett om det är på dagen eller kvällen.

Har du frågor eller förslag som rör det gemensamma trygghetsarbetet? Hör gärna av dig till mig. Ditt engagemang är värdefullt.

Hälsningar Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Utebliven undervisning i moderna språk – tyska

tyska

Sedan ett par dagar innan höstlovet har undervisningen i tyska varit inställd på grund av sjukdom. Det rör allt som allt, till dags dato 11-14 lektioner (ca 10-12% av årsundervisningen) i respektive årskurs. Variationen beror på att vi ger eleverna i åk 7 mer undervisning än timplanen för att de är en stor klass för nybörjarspråk. Vi har dock sökt med ”ljus och lykta” efter en vikarie då moderna språk (tillsammans med kemi och träslöjd) är ett ämne där det är mycket svårt att på ett meningsfullt sätt sätta in en vikarie utan ämneskompetens, men vi har inte lyckats att hitta någon. Därav de inställda lektionerna.

Från och med måndag kommer läraren i tyska att börja arbeta igen – dock endast på deltid. Detta innebär att fokus kommer att läggas på åk 9 med full tids undervisning mot dem och 2/3 av undervisningen mot åk 8. Lektionerna i tyska förblir inställda i åk 7 tills annan lösning hittas. De redan gjorda examinationerna kommer emellertid att rättas för att om möjligt ha ett underlag för betyg till jul.

Vi kommer emellertid ersätta eleverna för den tid de missar under kommande läsår genom ökad undervisning då. Om det är möjligt ersätter vi åk 8 redan under våren, det beror emellertid på vilken lösning vi hittar för det.

Skolråd

Skolråd2

 • Datum: 171129
 • Tid: 18:30
 • Plats: Hedda Wisingskolan sal O112

På onsdag den 29/11 kl 18:30 till ca 20:00 (kan bli senare om det blir många frågor) är det återigen skolråd. Huvudfokus kommer att vara uppföljning / återkoppling av frågor från föregående skolråd och någon tillagd fråga – samt övriga frågor.

Föreslagen agenda:

 1. Om information och informationskanaler
 2. Datorer 1/1 och Sharepoint 
 3. Likabehandling, värdegrund, ordningsregler och rutiner
 4. Skola hem – en relation som bygger på förtroende
 5. Trångt i matsalen 
 6. Rekrytering och personalsituation
 7. Lärartäthet
 8. Temperatur i skolan.
 9. Inneskor
 10. Mobiltelefoner på idrotten
 11. Stress
 12. Inställda lektioner
 13. Fysisk aktivitet
 14. Ont om tid mellan gympa och lektioner i skolan
 15. Datorer som inte fungerar
 16. Uppföljning utvecklingssamtal
 17. Övriga frågor