Förstörelse på skolan kostar

förstörelse

Förstörelsen på skolan har sedan ett år tillbaka minskat. Det är vi glada för och det påverkar allt i skolan positivt – både trivsel och ekonomi. Men det sker fortfarande förstörelse och de som förstör saker blir ersättningsskyldiga (och får därmed en räkning hem för betalning). Vi polisanmäler rutinmässigt det som förstörs. Men hittills har vi resonerat så att de elever som direkt stått för att de förstört / varit delaktiga i förstörelse har endast blivit ersättningsskyldiga utan polisanmälan.

Elever har blivit ersättningsskyldiga för följande förstörelse (för att de blivit påkomna eller själva anmält att de är skyldiga till förstörelse) – med andra ord – räkning på följande belopp har under hösten skickats hem till elever:

  • Dörr och drörrkarm – 6600 kr
  • Elevskåpsdörr – 850 kr
  • Fönster på markplan – 1300 kr
  • Fönster vid entré – 5700 kr

Det är viktigt att alla förstår att förstörelse kostar mycket pengar. Vi måste hjälpas åt att tillsammans stoppa detta!