Skolkör startas nu på Hedda Wising

Skolkör

Nu startar vi upp Hedda Wisingskolans skolkör – för alla elever i åk 7-9. Om du vill vara med och ha kul med musik och sång tillsammans  – oavsett klass eller årskurs – anmäl dig till skolkören!! Skolkören kommer att ligga på riktat stöd-tiden på måndagar och börja v.40. Om du anmäler dig här via länken kommer du att bli kallad till körövningar via ditt schema i Schoolity.

Klicka här för att anmäla dig.