Markera, anteckna och översätt med Google translate direkt i ditt digitala material i Gleerups

Här kommer tre korta filmer som beskriver hur du markerar (stryker under) och kommenterar, skriver anteckningar i det digitala materialet, samt översätter text direkt med Google translate i Gleerups.

Att markera och kommentera

Att anteckna

Att översätta med Google Translate