Nya rutiner – viktigt att logga in på Schoolity och uppdatera kontaktuppgifter

Närvaro och frånvaro

Från och med månadsskiftet september/oktober så har skolan en uppdaterad närvarorutin samt börjar använda en automatisk meddelandefunktion för hög ogiltig frånvaro. Om en elevs ogiltiga frånvaro är 5% eller högre kommer en frånvarorapport att genereras automatiskt och skickas hem till elev och vårdnadshavare via mail.

Så snart en elev inte är på plats på skolan så skickas ett SMS till det mobilnr som vårdnadshavaren har uppgivit i Schoolity.

Därför är det viktigt att man som förälder har loggat in i Schoolity och att alla kontaktuppgifter stämmer.

Läs mer om våra rutiner här:

Rutin för hantering av hög frånvaro

Brev som bifogas till den automatiskt genererade frånvarorapporten som skickas via mail

Farlig lek med inspiration från sociala medier

Hyperventilera

Hej alla elever och föräldrar,

Det verkar pågå en ny lek/grej som eleverna pratar om och som vi misstänker vissa kanske testar. Den verkar vara en film som finns i sociala medier som går runt och triggar eleverna. Det går ut på att man ska hyperventilera en stund och sedan hårt/snabbt blåsa ut all luft ur lungorna – med risk för att man svimmar.

Kan vara farligt att hålla på med den här typen av lek. Ni borde prata med varandra därhemma om den här typen av lekar och vilka risker det kan innebära. I USA har liknande lekar lett till flera dödsfall.

Vi håller uppsikt på skolan och tar upp det på mentorstid eller annat passande tillfälle.

mvh Erik Juntikka, rektor

Installera Google Chrome

Chrome

För att bl.a Gleerups läromedel ska fungera på din elevdator så måste du ladda ner Google Chrome på din dator. Följ instruktionen nedan.

Ladda ned och installera Google Chrome

Google Chrome är en snabb och kostnadsfri webbläsare. Innan du laddar ned Chrome kontrollerar du om det finns stöd för ditt operativsystem och att alla systemkrav uppfylls.

Installera Chrome på Windows

  1. Ladda ned installationsfilen.
  2. Du måste kanske klicka på Kör eller Spara.
  3. Om du väljer Spara startar du installationen genom att dubbelklicka på nedladdningen.
  4. Starta Chrome:
    • Windows 7: Ett Chrome-fönster öppnas när allting är klart.
    • Windows 8 och 8.1: En välkomstskärm öppnas. Klicka på Nästa och välj standardwebbläsare.
    • Windows 10: Ett Chrome-fönster öppnas när allting är klart. Du kan göra Chrome till din standardwebbläsare.

Om du har använt en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Safari, kan du importera inställningarna från den i Chrome.

 

Om du har problem med att få det att fungera den här vägen kan du gå in direkt på Googles hemsida och göra det därifrån: https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv&oco=0