Info vid skolstart

Välkommen till Hedda Wisingskolan höstterminen 2018

skolstart ht2018

Jag vill börja med att tacka alla elever och föräldrar för förra läsåret här på Hedda Wisingskolan samt välkomna alla nya elever och vårdnadshavare inför åk7. Mycket har varit nytt för oss de första två läsåren – men nu är vi varma i kläderna och är beredda att starta Hedda Wisingskolans tredje läsår.

Vi kan nog alla hålla med om att vi sakta men säkert lämnar en vädermässigt ovanlig men underbar sommar bakom oss. Nu börjar höstterminen och vi är alla laddade för ett nytt läsår. Här kommer därför lite information till alla elever och vårdnadshavare, nytillkomna såväl som befintliga, inför skolstarten.

Vår sida HeddaUndervisning.com samt skolans nya lärportal – Schoolity

Vår informationssida på nätet – HeddaUndervisning.com – kommer även i fortsättningen vara den sida där vi lägger ut generell oriktad information till elever, vårdnadshavare och allmänhet. Men nytt för läsåret 18/19 är att vi nu har en lärportal där vi kan lägga ut mer riktad information och arbeta mer interaktivt med eleverna. En lärportal som även finns som app både för elever och vårdnadshavare.

HeddaUndervisning.com kommer att fyllas ut med mer statisk skolinformation såsom policys och riktlinjer, blanketter, etc., samt med bredare och mer generell information och nyheter. Från den sidan kommer man även kunna gå in på Schoolity om man inte använder appen. På Schoolity kommer individ- och gruppriktad information att läggas ut av mentorer och undervisande lärare, såsom läxor, uppgifter, individuella scheman, och på sikt även bedömningsmaterial och återkoppling kring respektive elevs utveckling. Informationen där är alltid riktad endast till den eller dem informationen rör.

Vi första föräldramötet kommer skolan att presentera respektive sida. Då kommer alla vårdnadshavare att bjudas in till mer fördjupad kurs i lärportalen Schoolity.

Med appen till lärportalen Schoolity kommer man att kunna välja att få pushnotiser kring viss information, i övrigt får man själv söka upp den information man behöver. Det kommer alltså att vara varje vårdnadshavares eget ansvar att hålla sig informerad om generell information om vad som sker på skolan genom att läsa på HeddaUndervisning.com eller i Schoolity.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att hålla sig informerad så vill vi tipsa er om olika sätta att tillgängliggöra sidan för er användare: man kan prenumerera på uppdateringar, ha en genväg (ser ut som en app) i telefonen, eller ha en ikon på skrivbordet på sin dator. Se under FAQ på HeddaUndervisning.com för instruktioner för hur man gör – så kan du välja vilket sätt som fungerar bäst för dig.

HeddaWisisngskolan.com – för rutiner och riktlinjer mm. för skolans personal

För den som vill veta mer om skolans rutiner och riktlinjer, blanketter, pedagogiska tips, mm. så finns ju som tidigare presenterats vår medarbetarsida HeddaWisingskolan.com. Den riktar sig främst till medarbetare och är anpassad för dessa, men informationen är öppen och tillgänglig för alla (på svenska) som är intresserade. Under hösten kommer den informationen steg för steg att flyttas över till HeddaUndervisning.com.

Föräldramöten

Under 4:e och 5:e september (tisdag och onsdag v.36) hålls föräldramöten för alla elever.

  • Åk7: Alla vårdnadshavare i åk 7 är välkomna till skolan den 4:e september kl 18:30.
  • Åk 8 och 9: Alla vårdnadshavare i åk 8 och 9 är välkomna till skolan den 5:e september. Åk 8 kl 18:00 och åk 9 kl 19:00.

Agendan för resp. kväll är preliminärt:

  • Presentation av medarbetare
  • Stödorganisation / EHT och Likabehandling
  • Info om sko- och elevskåp
  • Trafikmiljön
  • Info om datorer
  • Skolråd
  • Frågor?
  • Introduktion av kommunikationsvägar och lärportal (Schoolity) – separat genomgång i 2 sittningar, 2 klasser åt gången.

Alla föräldrar erbjuds sedan genomgång/kurs i Schoolity den 11/9 kl 18:00-20:00 – då kommer även Gleerups digitala läromedel att presenteras.

Skofri skola

Vår skola har en skofri innemiljö under vinterhalvåret. Det betyder att vi alla som är i skolan (elever och medarbetare) från veckan efter höstlovet fram till och med veckan innan påsklovet tar av oss våra utomhusskor när vi kommer in i skolan – precis som vi gör hemma. Vi tror på en trevlig innemiljö utan grus, slask och smuts från skolgård och skolväg. När du under den perioden kommer till skolan tar du helt enkelt av dig dina skor – direkt då du kommer in i skolbyggnaden. Du kommer att få ett skoskåp att ha dina skor i direkt anslutning till huvudentrén. Om du kommer in genom någon av de andra entréerna så får du helt enkelt ta av dig skorna och ta dem i handen till ditt skoskåp. Skoskåpen fördelas av mentor de första dagarna. Du får emellertid har inneskor före höstlovet och efter påsklovet också.

För att det här ska fungera bra så är det viktigt att alla tänker på detta och respekterar att detta är skolan policy från första dagen detta gäller. Att springa omkring i skolan i strumplästen är dock ingen bra idé. Vi rekommenderar dig att ta med ett par inneskor av något slag till skolan – inneskor som alltid kan stanna i skolan så att du inte behöver komma ihåg dem varje dag. På vissa lektioner kommer det dessutom att vara ett krav på att ha skor – ex. slöjd, bild, teknik.

Tänk på att det blirväldigt kallt att springa ut på brandövning i bara strumplästen om det regnar eller till vintern när det är 15 grader kallt.

Stödverksamhet, mattesatsning, specialpedagogik och utvecklade resursuppdrag

Ett av skolans viktigaste mål är att öka måluppfyllelsen – att alla elever får tillgång till sitt lärande, utvecklas och når målen i alla ämnen.

Förra läsåret la vi in 2 stödpass i veckan för alla elever (måndag eftermiddag och onsdag morgon) där lärare i respektive ämnesområde (svenska, engelska och Ma/No) kommer att finnas tillgängliga tillsammans med speciallärare och svenska som andra språk. Vissa elever, som vi redan idag märker har svårt att nå målen, kommer att bli schemalagda på ett eller båda dessa pass, med andra ord ha obligatorisk närvaro på dessa pass. För övriga elever är det frivilligt att utnyttja dessa tider vid behov.

Eftersom vi ser att matematik är det ämne där eleverna har svårast att nå målen beslutade vi förra året att på prov utöka matematikundervisningen med 30% för alla klasser på skolan under kommande läsår. Detta för att kunna ge mer undervisning där det behövs och/eller vara mer flexibel i undervisningen efter behov. Vi ser nu en trend, även om det inte än är så markant, att detta ger positivt resultat för eleverna i matematik. Därför fortsätter denna mattesatsning även detta läsår. Vi lägger också till två lektioner extra matematik i veckan för alla elever i åk 7 under de första fem veckorna av höstterminen, dessa lektioner lägger främst tyngdpunkten vid de fyra räknesätten efter som det är grunden i alla annan matematik.

Under läsåret 17/18 gick alla lärare ”Specialpedagogiklyftet” för att öka kompetensen inom området specialpedagogik och anpassningar av undervisningen. Kommande läsår ligger fokus på att etablera de arbetssätt och pedagogiska insikter kompetensutvecklingen ledde till. Detta kommer bland annat att ledas av en av våra förstelärare samt av speciallärare och specialpedagog.

Vi har även inrättat en ny typ av resursuppdrag på prov med mer erfarna resurspersoner som kompetensutvecklas under året samt får mer tid för förberedelse och uppföljning i sina uppdrag. De är även mentorer tillsammans med behöriga erfarna lärare. Vi gör detta i 2/3 av alla klasser på prov för att utvärdera om detta är en modell vi ska arbeta efter på hela skolan och kanske andra skolor i kommunen. Mer info om detta på föräldramötet.

Stramare riktlinjer och kontroll av mobiltelefonanvändandet i skolan

Tillsammans med lärare och skolledning på Wendela Hellmanskolan har vi beslutat att ännu tydligare kontrollera och begränsa användandet av mobiltelefoner i skolan. Vi ser helst att mobiltelefonerna lämnas inlåsta i skåpen under skoldagen. Om detta inte sker så ska mobiltelefonerna ALLTID vid ALLA lektioner lämnas till undervisande lärare / ansvarig vuxen vid lektionens start för återlämning först då lektionen avslutas.

En dator per elev

Alla elever Hedda Wisingskolan erbjuds att låna en dator från skolan för att underlätta arbetet och lärandet med IT i undervisningen. Elever i åk 8 och 9 fick ut sina datorer redan inför skolstart höstterminen 2016. För nya elever i åk 8 och 9 samt elever i åk 7 hoppas vi kunna komma igång med utlåningen kort efter terminsstart. Mer info om datum för datorutlämning kommer senare i samband med att avtal för elevdator kommer att delas ut. Se separat info om ansvarsavtal här: Info till elever och vårdnadshavare inför datorutdelning ht2018

Vi ser fram emot läsåret 2018/19 och hoppas alla elever ska trivas hos oss på Hedda Wisingskolan.

Med vänlig hälsning

Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s