Datorer för åk 7

HP 430 Probook

På måndag f.m., med start under mentorstiden kommer alla elever att få ut sin dator. Detta gäller endast under förutsättning att man har ett ansvarsavtal som är underskrivet av vårdnadshavare med sig till skolan. Därför är det viktigt att ni hemma i familjen har gått igenom och diskuterat ansvarsavtalet ordentligt så att alla elever förstår vilket ansvar som följer med avtalet.

Om man behöver instruktion kring hur avtalet är uppbyggt och hur det ska fyllas i finns instruktioner här (en version på engelska):

Ansvarsavtal 2016 elevdator slutversion med instruktion

Ansvarsavtal 2016 elevdator slutversion med instruktion Engelska

Om något händer med datorn ska en skadeanmälan göras. Skadeanmälan görs via kommunens E-tjänster – se här: https://e-tjanster.harnosand.se/oversikt/flowoverview/340

Info vid skolstart

Välkommen till Hedda Wisingskolan höstterminen 2018

skolstart ht2018

Jag vill börja med att tacka alla elever och föräldrar för förra läsåret här på Hedda Wisingskolan samt välkomna alla nya elever och vårdnadshavare inför åk7. Mycket har varit nytt för oss de första två läsåren – men nu är vi varma i kläderna och är beredda att starta Hedda Wisingskolans tredje läsår.

Vi kan nog alla hålla med om att vi sakta men säkert lämnar en vädermässigt ovanlig men underbar sommar bakom oss. Nu börjar höstterminen och vi är alla laddade för ett nytt läsår. Här kommer därför lite information till alla elever och vårdnadshavare, nytillkomna såväl som befintliga, inför skolstarten.

Vår sida HeddaUndervisning.com samt skolans nya lärportal – Schoolity

Vår informationssida på nätet – HeddaUndervisning.com – kommer även i fortsättningen vara den sida där vi lägger ut generell oriktad information till elever, vårdnadshavare och allmänhet. Men nytt för läsåret 18/19 är att vi nu har en lärportal där vi kan lägga ut mer riktad information och arbeta mer interaktivt med eleverna. En lärportal som även finns som app både för elever och vårdnadshavare.

HeddaUndervisning.com kommer att fyllas ut med mer statisk skolinformation såsom policys och riktlinjer, blanketter, etc., samt med bredare och mer generell information och nyheter. Från den sidan kommer man även kunna gå in på Schoolity om man inte använder appen. På Schoolity kommer individ- och gruppriktad information att läggas ut av mentorer och undervisande lärare, såsom läxor, uppgifter, individuella scheman, och på sikt även bedömningsmaterial och återkoppling kring respektive elevs utveckling. Informationen där är alltid riktad endast till den eller dem informationen rör.

Vi första föräldramötet kommer skolan att presentera respektive sida. Då kommer alla vårdnadshavare att bjudas in till mer fördjupad kurs i lärportalen Schoolity.

Med appen till lärportalen Schoolity kommer man att kunna välja att få pushnotiser kring viss information, i övrigt får man själv söka upp den information man behöver. Det kommer alltså att vara varje vårdnadshavares eget ansvar att hålla sig informerad om generell information om vad som sker på skolan genom att läsa på HeddaUndervisning.com eller i Schoolity.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att hålla sig informerad så vill vi tipsa er om olika sätta att tillgängliggöra sidan för er användare: man kan prenumerera på uppdateringar, ha en genväg (ser ut som en app) i telefonen, eller ha en ikon på skrivbordet på sin dator. Se under FAQ på HeddaUndervisning.com för instruktioner för hur man gör – så kan du välja vilket sätt som fungerar bäst för dig.

HeddaWisisngskolan.com – för rutiner och riktlinjer mm. för skolans personal

För den som vill veta mer om skolans rutiner och riktlinjer, blanketter, pedagogiska tips, mm. så finns ju som tidigare presenterats vår medarbetarsida HeddaWisingskolan.com. Den riktar sig främst till medarbetare och är anpassad för dessa, men informationen är öppen och tillgänglig för alla (på svenska) som är intresserade. Under hösten kommer den informationen steg för steg att flyttas över till HeddaUndervisning.com.

Föräldramöten

Under 4:e och 5:e september (tisdag och onsdag v.36) hålls föräldramöten för alla elever.

 • Åk7: Alla vårdnadshavare i åk 7 är välkomna till skolan den 4:e september kl 18:30.
 • Åk 8 och 9: Alla vårdnadshavare i åk 8 och 9 är välkomna till skolan den 5:e september. Åk 8 kl 18:00 och åk 9 kl 19:00.

Agendan för resp. kväll är preliminärt:

 • Presentation av medarbetare
 • Stödorganisation / EHT och Likabehandling
 • Info om sko- och elevskåp
 • Trafikmiljön
 • Info om datorer
 • Skolråd
 • Frågor?
 • Introduktion av kommunikationsvägar och lärportal (Schoolity) – separat genomgång i 2 sittningar, 2 klasser åt gången.

Alla föräldrar erbjuds sedan genomgång/kurs i Schoolity den 11/9 kl 18:00-20:00 – då kommer även Gleerups digitala läromedel att presenteras.

Skofri skola

Vår skola har en skofri innemiljö under vinterhalvåret. Det betyder att vi alla som är i skolan (elever och medarbetare) från veckan efter höstlovet fram till och med veckan innan påsklovet tar av oss våra utomhusskor när vi kommer in i skolan – precis som vi gör hemma. Vi tror på en trevlig innemiljö utan grus, slask och smuts från skolgård och skolväg. När du under den perioden kommer till skolan tar du helt enkelt av dig dina skor – direkt då du kommer in i skolbyggnaden. Du kommer att få ett skoskåp att ha dina skor i direkt anslutning till huvudentrén. Om du kommer in genom någon av de andra entréerna så får du helt enkelt ta av dig skorna och ta dem i handen till ditt skoskåp. Skoskåpen fördelas av mentor de första dagarna. Du får emellertid har inneskor före höstlovet och efter påsklovet också.

För att det här ska fungera bra så är det viktigt att alla tänker på detta och respekterar att detta är skolan policy från första dagen detta gäller. Att springa omkring i skolan i strumplästen är dock ingen bra idé. Vi rekommenderar dig att ta med ett par inneskor av något slag till skolan – inneskor som alltid kan stanna i skolan så att du inte behöver komma ihåg dem varje dag. På vissa lektioner kommer det dessutom att vara ett krav på att ha skor – ex. slöjd, bild, teknik.

Tänk på att det blirväldigt kallt att springa ut på brandövning i bara strumplästen om det regnar eller till vintern när det är 15 grader kallt.

Stödverksamhet, mattesatsning, specialpedagogik och utvecklade resursuppdrag

Ett av skolans viktigaste mål är att öka måluppfyllelsen – att alla elever får tillgång till sitt lärande, utvecklas och når målen i alla ämnen.

Förra läsåret la vi in 2 stödpass i veckan för alla elever (måndag eftermiddag och onsdag morgon) där lärare i respektive ämnesområde (svenska, engelska och Ma/No) kommer att finnas tillgängliga tillsammans med speciallärare och svenska som andra språk. Vissa elever, som vi redan idag märker har svårt att nå målen, kommer att bli schemalagda på ett eller båda dessa pass, med andra ord ha obligatorisk närvaro på dessa pass. För övriga elever är det frivilligt att utnyttja dessa tider vid behov.

Eftersom vi ser att matematik är det ämne där eleverna har svårast att nå målen beslutade vi förra året att på prov utöka matematikundervisningen med 30% för alla klasser på skolan under kommande läsår. Detta för att kunna ge mer undervisning där det behövs och/eller vara mer flexibel i undervisningen efter behov. Vi ser nu en trend, även om det inte än är så markant, att detta ger positivt resultat för eleverna i matematik. Därför fortsätter denna mattesatsning även detta läsår. Vi lägger också till två lektioner extra matematik i veckan för alla elever i åk 7 under de första fem veckorna av höstterminen, dessa lektioner lägger främst tyngdpunkten vid de fyra räknesätten efter som det är grunden i alla annan matematik.

Under läsåret 17/18 gick alla lärare ”Specialpedagogiklyftet” för att öka kompetensen inom området specialpedagogik och anpassningar av undervisningen. Kommande läsår ligger fokus på att etablera de arbetssätt och pedagogiska insikter kompetensutvecklingen ledde till. Detta kommer bland annat att ledas av en av våra förstelärare samt av speciallärare och specialpedagog.

Vi har även inrättat en ny typ av resursuppdrag på prov med mer erfarna resurspersoner som kompetensutvecklas under året samt får mer tid för förberedelse och uppföljning i sina uppdrag. De är även mentorer tillsammans med behöriga erfarna lärare. Vi gör detta i 2/3 av alla klasser på prov för att utvärdera om detta är en modell vi ska arbeta efter på hela skolan och kanske andra skolor i kommunen. Mer info om detta på föräldramötet.

Stramare riktlinjer och kontroll av mobiltelefonanvändandet i skolan

Tillsammans med lärare och skolledning på Wendela Hellmanskolan har vi beslutat att ännu tydligare kontrollera och begränsa användandet av mobiltelefoner i skolan. Vi ser helst att mobiltelefonerna lämnas inlåsta i skåpen under skoldagen. Om detta inte sker så ska mobiltelefonerna ALLTID vid ALLA lektioner lämnas till undervisande lärare / ansvarig vuxen vid lektionens start för återlämning först då lektionen avslutas.

En dator per elev

Alla elever Hedda Wisingskolan erbjuds att låna en dator från skolan för att underlätta arbetet och lärandet med IT i undervisningen. Elever i åk 8 och 9 fick ut sina datorer redan inför skolstart höstterminen 2016. För nya elever i åk 8 och 9 samt elever i åk 7 hoppas vi kunna komma igång med utlåningen kort efter terminsstart. Mer info om datum för datorutlämning kommer senare i samband med att avtal för elevdator kommer att delas ut. Se separat info om ansvarsavtal här: Info till elever och vårdnadshavare inför datorutdelning ht2018

Vi ser fram emot läsåret 2018/19 och hoppas alla elever ska trivas hos oss på Hedda Wisingskolan.

Med vänlig hälsning

Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Schoolity – skolans nya lärplattform – inloggning för föräldrar

Schoolity1

För att kunna använda Schoolity måste du som förälder skapa inloggningsuppgifter

Har du ett bank-id gör du så här:
Gå in på www.schoolity.comlänk till annan webbplats
Klicka på Logga in.
Klicka på länken ”Registrera e-postadress” och följ instruktionerna. Du kan senare under läsåret bli anmodad att kontrollera / uppdatera dina kontaktuppgifter. Detta göras för att säkra att vi har rätt mobilnr och e-postadresser, uppgifter vi inte får från skatteverket.

Har du inte bank-id gör du så här
Gå in på www.harnosand.se/schoolityanvandarelänk till annan webbplats och fyll i formuläret.

När du har fyllt i uppgifterna i formuläret får du inom någon dag ett mejl med en bekräftelse på att du är registrerad som användare.  Gå då in på www.schoolity.comlänk till annan webbplats. Klicka på Logga in. Välj Nytt lösenord och följ instruktionerna.

 

In English

In order to use Schoolity, you must create your login information as a parent

If you have a bank ID, do as follows:
Visit www.schoolity.com

Click ”Logga in”.

Click the ”Register Email Address” link and follow the instructions.

You may later on be requested to check / update your contact information. during the academic year. This is done to ensure that we have the correct mobile numbers and e-mail addresses, information we do not receive from the tax office.

If you do not have a bank ID, do as follows
Go to www.harnosand.se/schoolityanvandare and fill in the form.

Once you have completed the information in the form, you will receive an email confirming that you are registered as a user within one or a couple of days  day. Then go to www.schoolity.com. Click Login. Select New password and follow the instructions.

Skolstart ht 2018

skolstart ht2018

Välkommen till skolstart ht 2018 på Hedda Wisingskolan. Ett långt, varmt och soligt sommarlov är snart slut och skolan börjar igen. Den 23/8 öppnar Hedda Wisingskolan sina portar för ett nytt läsår. Följande tider gäller första dagen.

 • Åk 7 – kl 08:30 samlas alla nya sjuor i Ljushallen (strax innanför huvudentrén där vi samlades när ni var på skolan och hälsade på) för att möta sina nya mentorer för vidare aktiviteter i hemklassrummen. Lunch serveras på skolan vid ca 11:00. Programmet fortsätter ca 11:45 och pågår till ca 12:30 då dagen avslutas.
 • Åk 8 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 11:30. Programmet fortsätter ca 12:15 och pågår till ca 12:45 då dagen avslutas.
 • Åk 9 – kl 09:00 samlas ni i era hemklassrum tillsammans med era mentorer. Lunch serveras ca 12:00. Programmet fortsätter ca 12:45 och pågår till ca 13:15 då dagen avslutas.

Innan vi informerat om och alla fått inloggningsmöjligheter till vår nya lärportal Schoolity som kommer all information till elever och vårdnadshavare fortsättningsvis läggas här på https://heddaundervisning.com/

Luncherna kommer att serveras samma tider den 24/8. Schema för skolans första veckor kommer att publiceras under de kommande 2 veckorna.