Tack för läsåret och info inför nästa läsår

Sommarbrev

Tack alla elever, medarbetare och föräldrar för det gångna läsåret – nu hoppas vi att ni alla får en skön sommar med både avslappning, uppladdning och nya äventyr. Vi önskar särskilt lycka till alla nior som lämnar oss för gymnasiet.

Information inför kommande läsår 2018/19

Här kommer lite information inför det kommande läsåret. Först lite kortinfo om skolstart, mm. sedan lite mer detaljerad info om lite förändringar som kommer.

 • Läsårsdata:
  • Höstterminen börjar 23/8
   • Åk 7 börjar 08:30 med samling i ljushallen (där vi samlades när ni hälsade på i maj).
   • Åk 8 och 9 börjar 09:00 med samling i hemklassrummen
  • Höstlov vecka 44
  • Höstterminens sista dag är 20/12.
  • Jullov mellan 21/12 och 6/1.
  • Vårterminens första dag är 7/1
  • Sportlov vecka 10
  • Påsklov vecka 17
  • Övriga lovdagar under vårterminen 31/5 och 7/6
  • Studiedagar – 2st som presenteras senare under läsåret

Förändringar i lärarkåren

 • Mer renodlade arbetslag per årskurs. Under det gångna året har vi upplevt att vi är lite för spretigt organiserade i arbetslagen genom att många undervisande lärare har undervisning i allt för många årskurser. Det gör att samarbetet kring elever och det gemensamma arbetet försvåras. För att råda bot på detta så kommer vi göra vissa förändringar för att mer renodla årskursarbetslagen. Vi ser att det skulle få många positiva långsiktiga effekter kring samarbetet mellan lärare kring elever och klasser, men det kommer att innebära att några klasser byter några lärare i vissa ämnen. Vilka det är kommer ni få veta i detalj i samband med att era scheman presenteras. Det sker emellertid inga mentorsbyten.
 • Pensionsavgångar / rekryteringar / nya lärare. I skrivande stund (mkt kan hända under en sommar) så har vi behöriga lärare på alla tjänster utom en Ma/NO-tjänst inför hösten. Bengan Jansson, Barbro Bergvall och Kenneth Jonsson går i pension nu eller i samband med skolstart. Ann-Sofie Forsell kommer under höstterminen att undervisa i åk 6 i spanska och i övrigt fokusera på sitt försteläraruppdrag kring inkludering och anpassningar. Ann-Sofie går i pension vt2019. Marie Melin, speciallärare slutar.
  • Bengan J ersätts av Dennis Blixt (behörig i So och Idh) och i viss utsträckning av Olov Asplund i So.
  • Kenneth Jonsson ersätts av Dennis B. i Idrott och hälsa.
  • Barbro Bergvall ersätts delvis av Marie Frost (spec.erfarenhet och behörig i Sv och So) och delvis av Leif Hedegård.
  • Ann-Sofie ersätts i spanska och svenska av Anna Fellenius (behörig i Sp och Sv).
  • Rekryteringen av en ny speciallärare pågår.
  • Utöver detta får skolan en del nya resurspersoner. Vilka detta är är ännu ej spikat då LAS-förhandlingar i kommunen pågår samt rekryteringar är igång.

Mattestöd mm

Vi ser att vi har större behov av stöd i vissa ämnen än andra. Matematik är ett sånt ämne. Under det gångna året har vi förstärkt mattenundervisningen genom att ha tvålärarskap på 33% av all undervisningstid för alla elever i alla årskurser. När vi nu följt upp detta så ser vi främst två vinster – en mkt tydlig både långsiktig och kortsiktig vinst samt en kortsiktig trendförändring.

 1. Vi ser att det kollegiala lärandet ökar genom samarbetet i klassrummet. Det ger kortsiktiga vinster genom att man kan vara mer flexibel i situationen och långsiktiga effekter genom att kompletterar varandra och lär av varandras praktik.
 2. Vi ser en trendförändring att resultaten har blivit bättre på kort sikt och vill därför se hur förändringen blir på lång sikt – över tid.

Vi kommer att fortsätta med detta under kommande läsår, men för att förstärka matten ytterligare så kommer de första 5-6 veckorna i åk 7 att lägga ytterligare 2 tim / veckan utöver den vanliga matematikundervisningen på att repetera och traggla de fyra räknesätten då de är grunden till all övrig räkning.

Digital lärportal – Schoolity

Efter en lång upphandlingsprocess så är det nu klart att Härnösands kommun kommer att ha Schoolity som interaktiv lärportal i skolan från förskoleklass till gymnasiet. I korthet innebär det att elever och lärare kommer ha gemensamma delningsytor för skolarbetet via en lärportal samt att information, interaktivt schema, närvarohantering, betygsättning och bedömning mm. kommer att finnas tillgängligt för elever, lärare och vårdnadshavare via dator eller app.

Alla elever kommer att få genomgångar av systemet i samband med läsårets första veckor. Vårdnadshavare kommer att få grundläggande information vid föräldramötet samt erbjudas en fördjupad kurs tidigt under hösten. Mer info om detta kommer, men om man är nyfiken kan man gå in på Schoolity.com och läsa mer.

Hårdare uppföljning av mobiltelefonpolicyn – i samarbete med Wendela Hellmanskolan

Inför nästa läsår kommer vi att strama upp uppföljningen av skolans mobiltelefonpolicy (läs mer i skolans Förväntansdokument) genom att mkt tydligare ställa kravet på elever (och vårdnadshavare) att lektionerna är mobilfri tid. Mer information kommer om hur detta kommer att ske.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s