Skolråd 3/5

41D41C49-9AD1-47AA-BEC3-CFE7814FBC59

Torsdagen den 3/5 är alla skolrådsrepresentanter välkomna till terminens och läsårets sista skolråd. Vi ses i sal O112 (samma som tidigare) kl 18:30 och hoppas vara klara ca 20:00. Förslag till agenda är:

  • Lärare beskriver läget på skolan idag
    • Reflektion/återkoppling från föräldrar
  • Skolavslutning, avslutningsfest åk9, mm.
  • Elevens-valveckan sista veckan.
  • Lovskola.
  • Rekrytering och personalsituation.
  • Resursupplägg inför kommande läsår.
  • Lärportal inför nästa läsår
  • Övriga frågor.

Maila Erik Juntikka om ni har förslag på övriga frågor som bör tas upp på skolrådet.