Ny lärare i Tyska

Flagga ty

Ny lärare i Ty samt vissa schemajusteringar pga detta från v.9

Från och med v.9 börjar Christine Wusch som lärare i tyska hos oss. Hon är inte behörig men har sedan 5 år undervisat i tyska i Sundsvall och Timrå. Vi kommer under vårterminen att dela henne med Gymnasiet (och nästa läsår troligen en delning med Wendela) och för att det ska fungera under resterande del av terminen så görs vissa justeringar i schemat för de elever som läser tyska (ej spanska eller franska). Följande justeringar har gjorts (syns från v.9 i det digitala schemat):

För år 7: Språkpasset måndagar kl 10.00-11.00 ersätts med ett pass studietid/läxtid i sal 224. Resurs på plats för stöd är Therese F-O.

Halvklasstimmen tyska tisdagar är förlängs med 10 min för respektive undervisningsgrupp 10.55-12.05// 12.10-13.20.

Detta innebär en ”skuld” till elever som läser tyska på 50 min /v under resterande del av vt-17. Detta kompenseras med ett tillägg i tid för ty-undervisningen under kommande läsår för åk7.

För år 8: Inga schemaförändringar.

För år 9: Undervisning i tyska tisdagar kl 14.15-15.15 utgår/flyttas. Lektionen placeras som en morgonlektion onsdagar kl 08.00-08.50. sal 224.