Skolråd 14/3 kl 18:30-ca 20:00

Skolråd2

Onsdag den 14/3 är det skolråd på Hedda Wisingskolan – alla föräldrarepresentanter är mycket välkomna.

 

Tid: 18:30 – ca 20:00

Plats: sal O112

Föreslagen agenda:

 • Lärare beskriver läget på skolan idag
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Skola hem – en relation som bygger på förtroende
  • Tack för stort engagemang kring frågor om Fritidsgårdsverksamhet
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Rekrytering och personalsituation
 • Inneskor / innomhusmiljö / ordning och reda / utomhusmiljö
 • Reflektioner kring utvecklingssamtal
 • Övriga frågor.

Om ni redan nu har förslag på övriga frågor är ni välkomna att maila Erik Juntikka.