Underlag för självskattning inför utvecklingssamtal

Här hittar du det underlag du som elev ska fylla i inför utvecklingssamtalet. Alla lärare kommer att avsätta tid för individuella ämnessamtal under vecka 6-8 (beroende på vilken klass du går i). Inför det in individuella ämnessamtalet så ska du ha förberett dig genom att göra en självskattning i varje ämne genom att sätta kryss (X) i de blå fälten i underlaget.

Du ska även fylla i de första frågorna under punkt 1 i din ”Min utvecklingsplan”  längst ner i underlaget.

Själva materialet hittar du här: Min självskattning och mina utvecklingsmål reviderad 180127

Instruktionsfilm för hur du skapar en undermapp i ditt namn för att ladda upp underlaget (Min självskattning och mina utvecklingsmål) inför utvecklingssamtalet