Kostsam förstörelse

Armatur skylt nödutgång

All förstörelse och skadegörelse är både kostsam och onödig. Det här läsåret har varit mycket bättre än förra läsåret – vilket vi är glada för! Men på ett par dagar så har två nödutgångsskyltar inkl armatur förstörts. Den typen av förstörelse är inte bara kostsam och onödig – den är även extra osmart och kan vara farlig för andra då den försämrar förutsättningarna att utrymma vid en nödsituation.

Vi kommer att i vanlig ordning polisanmäla detta och kommer att skicka räkning hem till den som förstört. För kännedom – en sådan skylt kostar ca 2000-2500 kr att ersätta.

Tack elever och föräldrar – återkoppling från enkät ang fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan

För ett par veckor sedan finn alla vårdnadshavare och elever svara på frågor om eventuell fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan. Ett stort tack till alla elever och föräldrar som tagit er tid att svara på enkäten.

Vi hade mycket bra svarsfrekvens! Än fast det var frivilligt att svara så svarade 158 av er föräldrar på enkäten! Vi hade dessutom 319 svar från er elever. Detta gör att vi nu har ett mycket gott underlag att ta beslut utifrån! Vi är mycket tacksamma för er input och återkommer med mer info längre fram.

Vi ville inte påverka eventuella svar genom att förklara så mycket kring om och hur eventuell fritidsgårdsverksamhet skulle se ut och finansieras. Nu kan vi emellertid klargöra att om en sådan verksamhet startas så är det på prov och det kommer inte att finansieras av skolans budget. Det finns pengar avsatta hos samhällsnämnden för detta.

Om man är nyfiken på resultatet så kan ni se bilder nedan samt hela svarsmaterialet i bifogade excelfiler i länkar längst ner.

Svarsstatistik i tabellform elever

Fritidselever

Svarsstatistik i tabellform föräldrar

Fritidsföräldrar

Klicka här Om behovet av fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan – elever

Klicka här Om behovet av fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan – föräldrar

 

Brukarundersökning för elever och föräldrar i åk 8

Brukaundersökning vt2018 åk8

Information till vårdnadshavare för barn i förskola, förskoleklass, åk 2, 5 och 8 – Utvärdering inom förskola, förskoleklass och skola

Härnösands förskolor och skolor arbetar för att alla barn och ungdomar får en utbildning av hög kvalitet. Hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås. Det innebär också att föräldrars, barns/ungdomars behov och förväntningar tillgodoses.

Årets enkätundersökning riktar sig till vårdnadshavare för barn i förskola 1-5 år, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. Undersökningen genomförs av ett externt företag och svaren behandlas anonymt. Enkätundersökningen genomförs under perioden 12 mars till 13 april.

Genom denna undersökning önskar Skolförvaltningen i Härnösand svar på hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns verksamhet. Utvärderingen görs genom en webbenkät och sänds via e-post. Vi önskar därför att du som vårdnadshavare kontrollerar din aktuella e-postadress i Dexter (http://www.bos.harnosand.se) senast 16 februari. Det skickas en enkät för varje barn i nämnda åldersgrupper. Då skolsituationen kan se olika ut för olika barn önskar vi att du ger dig tid att besvara de enkäter som berör respektive barn.

Elever i årskurserna 5, 8 och gymnasiets åk 2 kommer också att få besvara en enkät. Deras utvärdering görs inom skolans ram. Undersökningen genomförs av samma externa företag och svaren behandlas anonymt.

Resultat på kommunnivå kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Jaana Kinnunen

Lena Albonius