Elever i åk 8 – praktik i matsalen från v.4

matsal

I samråd med Lena i matsalen och elevrådet kommer eleverna i åk8 att göra en till två praktikdagar i matsalen under vårterminen. Det kommer att ske enligt ett rullande schema, se schemat här:  https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mN2aoJk7xPsctkTp9Use8nW4bP3pAdym9Dk1gbum%2BDU%3D&docid=2_08605237d834f4bc6ab6ef97dd2de226b&rev=1&e=KaBcOb 

Eleverna kommer att får ta del av och prova på alla arbetsuppgifter skolans arbetsmiljöansvar tillåter. Eleverna gör praktiken två och två men mixat från olika klasser. Praktiken börjar på måndag 22/1 (v.4). 

Eleverna börjar i matsalen med att själva ta lunch mellan 11:00 och 11:30. Därefter blir det praktik i matsalen, disken och köket mellan 11:30 och 13:30. Kl 13:40 återgår eleverna till lektionerna enligt schemat.

Syftet med praktiken i skolmatsalen är att skapa mer och bättre förståelse för arbetet bakom hur skomaten hamnar på elevernas tallrikar, vad det innebär i form av förberedelser och efterarbete. Vi hoppas även att detta ska skapa mer förståelse för skolmatssituationen ur ett hållbarhetsperspektiv samt att deltagandet i detta ska skapa en ännu bättre helhetsmiljö i skolmatsalen än idag.

Forskningsstudie kring trivsel och relationer i skolan

Mittuniversitetet

Under dagen idag kommer alla elever att få med sig en blankett hem för medgivande till vårdnadshavare för elever i åk 8 och 9 ang en enkätundersökning (HandinHand) rörande trivsel och relationer i skolan. Eftersom det rör en forskningsstudie följer Mittuniversitetet Etiska rådets riktlinjer som säger att ett medgivande från vårdnadshavare behövs för att barn under 18 år ska delta i en enkätundersökning. Enkäten är en del av ett EU-projekt som Mittuniversitetet deltar i. Enkätsvaren är anonyma.

Medgivandet ska lämnas till mentor senast på mentorstiden på måndag den 22/1.

Om man vill skriva ut medgivandet kan man hämta det här: Föräldramedgivande HandInHand