Skola imorgon torsdag även om det kommer mycket snö

65BA1976-42AC-49C8-A21E-EE3C588C768F

Vi får frågor om skolan är stängd imorgon torsdag på grund av det förmodade snöovädret inatt och under morgondagen. Skolan är igång precis som vanligt. För elever som åker skolbuss har vi självfallet förståelse för eventuella förseningar eller om det uppstår problem att över huvudtaget komma till skolan. Det är dock viktigt att ni meddelar oss om ni inte kommer alls. Övriga elever får helt enkelt komma iväg lite tidigare på morgonen och företrädelsevis promenera till skolan.

Underlag för självskattning inför utvecklingssamtal

Här hittar du det underlag du som elev ska fylla i inför utvecklingssamtalet. Alla lärare kommer att avsätta tid för individuella ämnessamtal under vecka 6-8 (beroende på vilken klass du går i). Inför det in individuella ämnessamtalet så ska du ha förberett dig genom att göra en självskattning i varje ämne genom att sätta kryss (X) i de blå fälten i underlaget.

Du ska även fylla i de första frågorna under punkt 1 i din ”Min utvecklingsplan”  längst ner i underlaget.

Själva materialet hittar du här: Min självskattning och mina utvecklingsmål reviderad 180127

Instruktionsfilm för hur du skapar en undermapp i ditt namn för att ladda upp underlaget (Min självskattning och mina utvecklingsmål) inför utvecklingssamtalet

Kostsam förstörelse

Armatur skylt nödutgång

All förstörelse och skadegörelse är både kostsam och onödig. Det här läsåret har varit mycket bättre än förra läsåret – vilket vi är glada för! Men på ett par dagar så har två nödutgångsskyltar inkl armatur förstörts. Den typen av förstörelse är inte bara kostsam och onödig – den är även extra osmart och kan vara farlig för andra då den försämrar förutsättningarna att utrymma vid en nödsituation.

Vi kommer att i vanlig ordning polisanmäla detta och kommer att skicka räkning hem till den som förstört. För kännedom – en sådan skylt kostar ca 2000-2500 kr att ersätta.

Tack elever och föräldrar – återkoppling från enkät ang fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan

För ett par veckor sedan finn alla vårdnadshavare och elever svara på frågor om eventuell fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan. Ett stort tack till alla elever och föräldrar som tagit er tid att svara på enkäten.

Vi hade mycket bra svarsfrekvens! Än fast det var frivilligt att svara så svarade 158 av er föräldrar på enkäten! Vi hade dessutom 319 svar från er elever. Detta gör att vi nu har ett mycket gott underlag att ta beslut utifrån! Vi är mycket tacksamma för er input och återkommer med mer info längre fram.

Vi ville inte påverka eventuella svar genom att förklara så mycket kring om och hur eventuell fritidsgårdsverksamhet skulle se ut och finansieras. Nu kan vi emellertid klargöra att om en sådan verksamhet startas så är det på prov och det kommer inte att finansieras av skolans budget. Det finns pengar avsatta hos samhällsnämnden för detta.

Om man är nyfiken på resultatet så kan ni se bilder nedan samt hela svarsmaterialet i bifogade excelfiler i länkar längst ner.

Svarsstatistik i tabellform elever

Fritidselever

Svarsstatistik i tabellform föräldrar

Fritidsföräldrar

Klicka här Om behovet av fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan – elever

Klicka här Om behovet av fritidsgårdsverksamhet på Hedda Wisingskolan – föräldrar

 

Brukarundersökning för elever och föräldrar i åk 8

Brukaundersökning vt2018 åk8

Information till vårdnadshavare för barn i förskola, förskoleklass, åk 2, 5 och 8 – Utvärdering inom förskola, förskoleklass och skola

Härnösands förskolor och skolor arbetar för att alla barn och ungdomar får en utbildning av hög kvalitet. Hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås. Det innebär också att föräldrars, barns/ungdomars behov och förväntningar tillgodoses.

Årets enkätundersökning riktar sig till vårdnadshavare för barn i förskola 1-5 år, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. Undersökningen genomförs av ett externt företag och svaren behandlas anonymt. Enkätundersökningen genomförs under perioden 12 mars till 13 april.

Genom denna undersökning önskar Skolförvaltningen i Härnösand svar på hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns verksamhet. Utvärderingen görs genom en webbenkät och sänds via e-post. Vi önskar därför att du som vårdnadshavare kontrollerar din aktuella e-postadress i Dexter (http://www.bos.harnosand.se) senast 16 februari. Det skickas en enkät för varje barn i nämnda åldersgrupper. Då skolsituationen kan se olika ut för olika barn önskar vi att du ger dig tid att besvara de enkäter som berör respektive barn.

Elever i årskurserna 5, 8 och gymnasiets åk 2 kommer också att få besvara en enkät. Deras utvärdering görs inom skolans ram. Undersökningen genomförs av samma externa företag och svaren behandlas anonymt.

Resultat på kommunnivå kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Jaana Kinnunen

Lena Albonius

 

Elever i åk 8 – praktik i matsalen från v.4

matsal

I samråd med Lena i matsalen och elevrådet kommer eleverna i åk8 att göra en till två praktikdagar i matsalen under vårterminen. Det kommer att ske enligt ett rullande schema, se schemat här:  https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mN2aoJk7xPsctkTp9Use8nW4bP3pAdym9Dk1gbum%2BDU%3D&docid=2_08605237d834f4bc6ab6ef97dd2de226b&rev=1&e=KaBcOb 

Eleverna kommer att får ta del av och prova på alla arbetsuppgifter skolans arbetsmiljöansvar tillåter. Eleverna gör praktiken två och två men mixat från olika klasser. Praktiken börjar på måndag 22/1 (v.4). 

Eleverna börjar i matsalen med att själva ta lunch mellan 11:00 och 11:30. Därefter blir det praktik i matsalen, disken och köket mellan 11:30 och 13:30. Kl 13:40 återgår eleverna till lektionerna enligt schemat.

Syftet med praktiken i skolmatsalen är att skapa mer och bättre förståelse för arbetet bakom hur skomaten hamnar på elevernas tallrikar, vad det innebär i form av förberedelser och efterarbete. Vi hoppas även att detta ska skapa mer förståelse för skolmatssituationen ur ett hållbarhetsperspektiv samt att deltagandet i detta ska skapa en ännu bättre helhetsmiljö i skolmatsalen än idag.

Forskningsstudie kring trivsel och relationer i skolan

Mittuniversitetet

Under dagen idag kommer alla elever att få med sig en blankett hem för medgivande till vårdnadshavare för elever i åk 8 och 9 ang en enkätundersökning (HandinHand) rörande trivsel och relationer i skolan. Eftersom det rör en forskningsstudie följer Mittuniversitetet Etiska rådets riktlinjer som säger att ett medgivande från vårdnadshavare behövs för att barn under 18 år ska delta i en enkätundersökning. Enkäten är en del av ett EU-projekt som Mittuniversitetet deltar i. Enkätsvaren är anonyma.

Medgivandet ska lämnas till mentor senast på mentorstiden på måndag den 22/1.

Om man vill skriva ut medgivandet kan man hämta det här: Föräldramedgivande HandInHand

Eftermiddags och kvällskurser på Technichus

Technikhus

Nu finns det några lediga platser kvar att boka in sig på Techncihus Techclub-kurser. Techclub är kvälls- och eftermiddagskurser för barn och ungdomar från årskurs 1. I de olika kurserna får barnen lära sig programmera, experimentera, uppfinna, lärs sig kemi genom att göra eget smink och hudvårdsprodukter och mycket annat.

Några kurser startar redan nästa vecka så skynda dig i och anmäl ditt barn. Läs mer på: http://technichus.se/kurser/

 

/Technichus Pedagoger

Föräldrastöd – samarbete mellan föräldrar – ny grupp ska skapas

föräldrasamverkan

Nu är det snart dags för omgång två av vårt föräldrastöd att starta och vi behöver nya tonårsföräldrar till att forma en ny grupp.

Föräldragrupp är ett tillfälle för er föräldrar att träffa andra föräldrar för att diskutera små och stora problem man har med sina ungdomar. Det är också ett tillfälle att få höra oss fältare prata om kärlek, gränser, konsekvenser, alkohol-narkotika-tobak, sociala medier m.m. Det handlar inte om att vi ska föreläsa utan att prata utifrån de behov ni föräldrar i gruppen har. Ambitionen är att varje träff ska bli en lagom mix av information, frågor och diskussion. Målgruppen är föräldrar som har barn i högstadiet och gymnasiet.

Är du intresserad?

Första träffen för vårens grupp är onsdagen den 31/1 kl 18.00 i Socialtjänstens lokaler, Trädgårdsgatan 7.