Ont om vikarier i kombination med nationella prov och sjukdom skapar håltimmar

sjukdom

Vi upplever, precis som elever och föräldrar, att det blir för många håltimmar just nu. Tyvärr är många sjuka – även bland resurser – och det blir extra känsligt när det är nationella prov som bra måste genomföras. Muntliga nationella prov i matematik, engelska och svenska pågår och tar väldigt mycket personalkraft.

Vad gäller kompensation för den förlorade tiden så har vi prioriterat åk 9 och vikarier där det går, men det går långt ifrån alltid det fungerar – det gäller i synnerhet i ämnen där specialkompetens behövs (som nämnts i tidigare info. Ex slöjd, moderna språk, kemi….).

Där vi ser att ihållande frånvaro påverkar menligt på slutresultatet kommer vi lösa det med extra timmar inför nästa läsår. Att trycka på åk 9 extra timmar är dock svårt utan att skapa stress och alltför långa förlängda skoldagar, så där har vi ingen lösning mer än att vi kommer att sätta in mer personal på våra stöddtimmar om det behövs.

De ni föräldrar kan göra är att komma med alla tips ni kan ang lärare eller kompetenta vikarier. Det vi helst vill ha tips om nu är vikarier / lärare i Tyska, Träslöjd, Ma/No, Eng/Sv – men alla kompetenser och behörigheter är självklart välkommet!!