Tid och plats för första passet på elevens val på måndag morgon 18/12

Elevens val

Tid och plats för start av Elevens val på måndag morgon. Där och då får ni planeringen för resten av veckan.

 • Sv / SvA 08:30 i sal O107
 • Textilslöjd 08:30 i textilsalen
 • Ta igen sådant man missat 08:30 första träff i O112 sedan i Studiegården
 • Ridning 08:30 på Vangsta / Ridskolan
 • Musik kör / sång / instrument 08:30 i musiksalen
 • Ma / No 08:30 i sal N213
 • Innebandy 08:00 Landgrenshallen (ombytt och klar för idrott)
 • Hkk – mat hälsa rörelse 08:30 Hkk-salen
 • Handboll 09:00 Öbacka A-hallen (ombytt och klar för idrott)
 • Friluftsliv utan övernattning 08:30 O227
 • Friluftsliv med övernattning 08:30 O226
 • Fotboll 08:00 N215 A-B (teori – ta dock med ombyte för idrott inne och om möjligt fotbollskläder, benskydd och innefotbollskor)
 • Filmkunskap 08:30 Gradängsalen
 • Engelska 08:30 O225
 • Blandidrott 08:00 Teorisalen – Landgrenshallen (ta med idrottskläder – ombyte för idrottsaktiviteter till kl 09:00).
 • Bild 08:30 Bildsalen

Om du är osäker på ditt val – se här: https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=KY0bcNiFYe7dEHSLjFe2F0RdB8YekzbeLTGc4gjx9jM%3D&docid=2_01afb81366b5b4aa68062e96577223dd3&rev=1&e=aa87a4d67e6f425bbaa016fe4f5190f0

”Nude”-trend på nätet bland våra ungdomar – utlämnande bilder delas på nätet

Metoo

Metoo-kampanjen har uppmärksammat många områden där kränkningar och utsatthet förekommer. På internet och genom delade bilder på telefoner blir även våra elever utsatta.

Just nu har det kommit till vår kännedom att det går en mycket negativ trend bland eleverna att de uppmanas att skicka olika typer av ”Nude”-bilder till varandra via bla. Snapchat. Det handlar om uppmaningar från främst killar till främst tjejer, att skicka bilder av sig själva, bilder på kompisar eller andra jämnåriga – bilder med mer eller mindre naket innehåll. Bilderna riskerar sedan att delas och spridas.

För vissa kan det vara svårt att stå emot då det skapas mycket grupptryck kring detta – viktigt att ni föräldrar pratar med era barn hemma om detta!

Ont om vikarier i kombination med nationella prov och sjukdom skapar håltimmar

sjukdom

Vi upplever, precis som elever och föräldrar, att det blir för många håltimmar just nu. Tyvärr är många sjuka – även bland resurser – och det blir extra känsligt när det är nationella prov som bra måste genomföras. Muntliga nationella prov i matematik, engelska och svenska pågår och tar väldigt mycket personalkraft.

Vad gäller kompensation för den förlorade tiden så har vi prioriterat åk 9 och vikarier där det går, men det går långt ifrån alltid det fungerar – det gäller i synnerhet i ämnen där specialkompetens behövs (som nämnts i tidigare info. Ex slöjd, moderna språk, kemi….).

Där vi ser att ihållande frånvaro påverkar menligt på slutresultatet kommer vi lösa det med extra timmar inför nästa läsår. Att trycka på åk 9 extra timmar är dock svårt utan att skapa stress och alltför långa förlängda skoldagar, så där har vi ingen lösning mer än att vi kommer att sätta in mer personal på våra stöddtimmar om det behövs.

De ni föräldrar kan göra är att komma med alla tips ni kan ang lärare eller kompetenta vikarier. Det vi helst vill ha tips om nu är vikarier / lärare i Tyska, Träslöjd, Ma/No, Eng/Sv – men alla kompetenser och behörigheter är självklart välkommet!!

”Elevens val” är nu klart

Elevens val

Nu finns listor med era val klara. Öppna länken nedan (du måste logga in i Sharepoint när du öppnar) – där finns en flik för varje elevens val-ämne.

Ny uppdaterad länk (171213)

https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=KY0bcNiFYe7dEHSLjFe2F0RdB8YekzbeLTGc4gjx9jM%3D&docid=2_01afb81366b5b4aa68062e96577223dd3&rev=1&e=aa87a4d67e6f425bbaa016fe4f5190f0 

Hör av dig till rektor Erik J om du inte finns på någon lista!