Stipendium från Husshållssällskapet för fortsatt utveckling av arbetet med tekniklego

Stipendium Beng B

Skolan har fått stipendium från Hushållningssällskapet för att fortsätta att utveckla arbetet med tekniklego. Ett stort tack till Bengt Böhlin som jobbar med detta mot främst 7-9B men som vi på sikt hoppas komma att nå alla elever på skolan.