Förväntansdokument som ersätter skolans tidigare ordningsregler.

Nu har fjolårets ordningsregler reviderats och processats – det har resulterat i ett förväntansdokument för läsåret 2017/18. Vi som möter skolan som medarbetare, elever och föräldrar har alla förväntningar på verksamheten och de vi möter här – därför berör förväntansdokumentet oss alla.

Förväntningar

Dessa förväntningar innebär ett ansvar och om man som elev inte lever upp till ansvaret så vidtar skolan vissa åtgärder. Därför innehåller förväntansdokumentet även en åtgärdstrappa för att förtydliga vad som händer om man inte gör vad som förväntas av oss.

Här finns förväntansdokumentet att läsa: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/fc3b6rvc3a4ntansdokument.pdf