Utebliven undervisning i moderna språk – tyska

tyska

Sedan ett par dagar innan höstlovet har undervisningen i tyska varit inställd på grund av sjukdom. Det rör allt som allt, till dags dato 11-14 lektioner (ca 10-12% av årsundervisningen) i respektive årskurs. Variationen beror på att vi ger eleverna i åk 7 mer undervisning än timplanen för att de är en stor klass för nybörjarspråk. Vi har dock sökt med ”ljus och lykta” efter en vikarie då moderna språk (tillsammans med kemi och träslöjd) är ett ämne där det är mycket svårt att på ett meningsfullt sätt sätta in en vikarie utan ämneskompetens, men vi har inte lyckats att hitta någon. Därav de inställda lektionerna.

Från och med måndag kommer läraren i tyska att börja arbeta igen – dock endast på deltid. Detta innebär att fokus kommer att läggas på åk 9 med full tids undervisning mot dem och 2/3 av undervisningen mot åk 8. Lektionerna i tyska förblir inställda i åk 7 tills annan lösning hittas. De redan gjorda examinationerna kommer emellertid att rättas för att om möjligt ha ett underlag för betyg till jul.

Vi kommer emellertid ersätta eleverna för den tid de missar under kommande läsår genom ökad undervisning då. Om det är möjligt ersätter vi åk 8 redan under våren, det beror emellertid på vilken lösning vi hittar för det.

Skolråd

Skolråd2

 • Datum: 171129
 • Tid: 18:30
 • Plats: Hedda Wisingskolan sal O112

På onsdag den 29/11 kl 18:30 till ca 20:00 (kan bli senare om det blir många frågor) är det återigen skolråd. Huvudfokus kommer att vara uppföljning / återkoppling av frågor från föregående skolråd och någon tillagd fråga – samt övriga frågor.

Föreslagen agenda:

 1. Om information och informationskanaler
 2. Datorer 1/1 och Sharepoint 
 3. Likabehandling, värdegrund, ordningsregler och rutiner
 4. Skola hem – en relation som bygger på förtroende
 5. Trångt i matsalen 
 6. Rekrytering och personalsituation
 7. Lärartäthet
 8. Temperatur i skolan.
 9. Inneskor
 10. Mobiltelefoner på idrotten
 11. Stress
 12. Inställda lektioner
 13. Fysisk aktivitet
 14. Ont om tid mellan gympa och lektioner i skolan
 15. Datorer som inte fungerar
 16. Uppföljning utvecklingssamtal
 17. Övriga frågor

Klass 2-varning för snöfall och kraftig drivbildning

Information från skolförvaltningens ledningsgrupp

Scandinav_ZEVW

SMHI varnar för ymnigt snöfall kombinerat med hård vind natten mot torsdag. Under senare delen av torsdagen kan snön övergå till regn. Väderförhållandena kan medföra stora problem i trafiken men även ge störningar i el-och teleförsörjningen.

 • Skolor och förskolor  hålls öppna som vanligt.
 • Kontrollera att skolskjutsen går som vanligt. Om inte stannar du hemma.
  Se även information om trafikstörningar på dintur.se , lyssna på lokalradion.
  Information finns även på www.harnosand.se
 • Meddela eventuell frånvaro till förskolan/skolan i vanlig ordning.
 • Om det skulle uppstå problem med skolskjutsen hem på eftermiddagen, hålls skolan öppen i väntan på hemtransport.

Stöldmarkering med DNA för datorer och utrustning i skolan

Nu uppgraderar vi stöldmarkeringen av datorer och annan utrustning i skolan. Vi gör detta genom DNA-märkning – se film nedan. Alla datorer märks dessutom med en ny

stöldmarkering som innebär både ett nytt klistermärke (som är ännu svårare att ta bort)  och en syraetsning direkt i plasten. Det innebär att om man ändå lyckas peta bort klistermärket så finns en etsning direkt i plasten med text som säger att datorn är stulen samt att den tillhör Härnösands kommun. Se den nya stöldmärkningen nedan.

Stöldmarkering

Börje N går nu runt och märker alla datorer allt eftersom (etsning/klisterlapp och DNA-märkning) – elevdatorer klass för klass, personaldatorer och låndedatorer. Detta gäller även de ipads som finns i skolan.

I och med detta blir elevernas datorer mindre stöldbegärliga samt blir lättare att spåra – därför är det viktigt att alla elever ser till att ha med sig datorerna så att Börja kan göra märkningen.

Förväntansdokument som ersätter skolans tidigare ordningsregler.

Nu har fjolårets ordningsregler reviderats och processats – det har resulterat i ett förväntansdokument för läsåret 2017/18. Vi som möter skolan som medarbetare, elever och föräldrar har alla förväntningar på verksamheten och de vi möter här – därför berör förväntansdokumentet oss alla.

Förväntningar

Dessa förväntningar innebär ett ansvar och om man som elev inte lever upp till ansvaret så vidtar skolan vissa åtgärder. Därför innehåller förväntansdokumentet även en åtgärdstrappa för att förtydliga vad som händer om man inte gör vad som förväntas av oss.

Här finns förväntansdokumentet att läsa: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/fc3b6rvc3a4ntansdokument.pdf 

Skofri skola

Inga uteskor inne – hårdare uppföljning och nya uppdaterade skoregler

Skogräns

Nu börjar det bli allt blötare och smutsigare ute. För en bättre gemensam innemiljö i skolan kommer vi därför från och med måndag 6/11 (och en tid framöver) att tydligare följa upp skogränsen och regeln om en skofri skola. Det innebär att vi kommer att ha skovakter i entrén som ser till att alla tar av sig sina skor och låser in dem i skoskåpen och tar på sig inneskor (vi förespråkar att man har inneskor – men det är frivilligt).

Det innebär att vi inte kommer att acceptera att man säger att man inte har något skoskåp eller saknar nyckel. Då får man skriva upp sig på en lista så att detta löses, har man tappat nyckel så får man betala för en ny. Man tar inte med sig skorna till sitt elevskåp.

Alla har blivit tilldelade ett skoskåp även om ett litet fåtal har blivit hänvisade till att dela skåp (med var sin nyckel).

Nya uppdaterade skoregler

Från och med v.45 gäller följande skoregler  på Hedda Wisingskolan: Skolan är skofri (uteskofri) från v.45 (efter höstlovet) och fram till påsklovet. Efter påsklovet fram till sommaren samt höstterminsstart fram till höstlovet kommer skolan att vara öppen för uteskor.