Kommande utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal1

Inför utvecklingssamtalen – tider och förberedelsematerial

Samtalen kommer att hållas följande dagar:

För åk 9 – mellan 12:00 och 17:00 tisdag och torsdag (14/11 och 16/11) v46.

För åk 7-8 – mellan 12:00 och 17:00 tisdag och onsdag (21-22/11) v47.

För att inga lektioner ska ställas in för övriga elever så kommer resurspersonal gå in och ta de lektioner då undervisande lärare har samtal.

Det material som kommer att användas inför utvecklingssamtalen finns här nedan för påsyn / utskrift / förberedelse: