Ändring av datum!! – Info från skolsköterskan – vaccination för åk 8

vaccin

Ändring av datum! I åk 8 erbjuds alla barn/elever den femte och sista vaccinationen mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta och planerad vaccinationsdag har ändrats skolan återkommer om ny tid (tidigare datum var 8-9 november). Skolsköterskan kontaktar klasserna via mentor. Om dessa dagar inte passar så får vårdnadshavare höra av sig till skolsköterskan anna.edlund@harnosand.se