Riktlinjer för läxor och examinationer

Läxor

Vi har nu enats om hur vi ska förhålla oss till läxor och examinationer på skolan. Läs mer här:

Riktlinjerna för examinationerna gäller fullt ut sedan ett par veckor. Vad gäller riktlinjerna för läxor, som är lite mer komplicerade, har vi en ”inkörningsperiod” för att diskutera samsyn i praktiken. Har ni frågor kring enskilda situationer så kan ni kontakta respektive undervisande lärare.

Inför elevens val

Elevens val

För att vi ska vet hur vi ska planera elevens val sista skolveckan i december, så behöver vi veta vad du som elev skulle vilja göra på elevens val. Värför vill vi att du ska komma med en idé om vad du vill göra. Utifrån detta kommer vi att sätta ihop en massa förslag som du sedan får välja utifrån. Alltså:

  1. Vi inventerar inom vilka områden ni elever vill jobba under elevens val.
  2. Vi sammanställer utifrån era svar en massa förslag.
  3. Ni får välja utifrån dessa förslag.

Nu är vi på steg 1. Därför vill vi att du svarar på följande enkät om vad du skulle kunna tänka dig göra på elevens val. Klicka på länken nedan eller använd QR-koden och logga in. Enkäten är inte anonym eftersom vi vill kunna återkomma till dig som elev om du har en särskilt bra ide om vad du vill göra.

Länk till enkät: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNENaVUI3VUNJMlNZMDVLS0k0M1hKNUNDTy4u 

QR-kod till enkät:

QR elevens val ht2017

 

Skolkör

Kör

Kör för alla elever år 7-9 startas upp för alla intresserade.  Vill du vara med i skolkören så meddelar du din mentor.

Kören kommer att ha en första träff v 45,  onsdagen den 8 Nov. Fortsatt körträning blir sedan under elevens-val-veckan – sista skolveckan innan jullovet.