Skolråd – påminnelse

Skolråd2

 • Datum: 171018
 • Tid: 18:30
 • Lokal: Sal O112

Påminnelse: Onsdag den 18/10 kl så är föräldrarepresentanter från alla klasser välkomna till vårt första skolråd för terminen. Vi ser gärna förslag till punkter på agendan från er föräldrar. I dagsläget ser agendan emellertid ut enligt följande:

 1. Hur första månaderna på terminen har varit
 2. Om information och informationskanaler
  1. Webbinfo
  2. Datorer 1/1 och Sharepoint
  3. Arbetsmaterial, LPP, anpassat material och digitalt läromedel
 3. Likabehandling, värdegrund, ordningsregler och rutiner
 4. Skola hem – en relation som bygger på förtroende
 5. Lokalanpassningar
  1. Ljudmiljö
  2. 7-9A (Grundsärskolan)
 6. Rekrytering och personalsituation
 7. Stödorganisation
 8. Pedagogiskt utvecklingsarbete
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

Vårt andra skolråd för terminen är planerat till 29/11, mer info när det närmar sig.