Gymnasiemässa 7/11

gymnasieval

Tisdagen 7 november bjuder Härnösands gymnasium in till Gymnasiemässan i våra nyrenoverade lokaler på Brunnshusgatan.

Vi kommer att hålla mässan mellan 12.00 – ca 15.30 och 18.30 -20.00 (eller så länge vi har föräldrar på besök) där elever och föräldrar får möjlighet att skapa sig en fördjupad bild av de utbildningar som finns inom vårt område. Gymnasieskolorna i Kramfors och Sollefteå inklusive Naturbruksgymnasiet är också inbjudna att visa upp de utbildningar som vi inte kan erbjuda.

Programmets starttider ser ut som följer:

  • 13.00  Hedda Wisingskolan  9A, B och Kastellskolan
  • 13.30  Hedda Wisingskolan  9C, D och E

Vid starten får varje grupp en kort information i aulan.
Sedan slussas klasserna ut till resten av mässan på vårt gymnasieområde med hjälp av värdelever som guidar runt.

Under hela eftermiddagen är även åk 8 välkommen att besöka mässan med sin mentor

Tanken är också att föräldrar skall ha möjlighet att komma under hela eftermiddagen. För oss känns det oerhört viktigt att Ni föräldrar kommer till oss på skolan för att tillsammans med era ungdomar få en bra grund inför det stundande valet.

På kvällen inleder vi kl 18.30 med en gemensam inledning i Aulan för att därefter få möjlighet att möta programföreträdare

Har ni inte möjlighet denna dag så får ni gärna kontakta oss för en träff vid en annan tidpunkt

Välkommen!

 

Kommande utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal1

Inför utvecklingssamtalen – tider och förberedelsematerial

Samtalen kommer att hållas följande dagar:

För åk 9 – mellan 12:00 och 17:00 tisdag och torsdag (14/11 och 16/11) v46.

För åk 7-8 – mellan 12:00 och 17:00 tisdag och onsdag (21-22/11) v47.

För att inga lektioner ska ställas in för övriga elever så kommer resurspersonal gå in och ta de lektioner då undervisande lärare har samtal.

Det material som kommer att användas inför utvecklingssamtalen finns här nedan för påsyn / utskrift / förberedelse:

 

Ändring av datum!! – Info från skolsköterskan – vaccination för åk 8

vaccin

Ändring av datum! I åk 8 erbjuds alla barn/elever den femte och sista vaccinationen mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta och planerad vaccinationsdag har ändrats skolan återkommer om ny tid (tidigare datum var 8-9 november). Skolsköterskan kontaktar klasserna via mentor. Om dessa dagar inte passar så får vårdnadshavare höra av sig till skolsköterskan anna.edlund@harnosand.se

Riktlinjer för läxor och examinationer

Läxor

Vi har nu enats om hur vi ska förhålla oss till läxor och examinationer på skolan. Läs mer här:

Riktlinjerna för examinationerna gäller fullt ut sedan ett par veckor. Vad gäller riktlinjerna för läxor, som är lite mer komplicerade, har vi en ”inkörningsperiod” för att diskutera samsyn i praktiken. Har ni frågor kring enskilda situationer så kan ni kontakta respektive undervisande lärare.

Inför elevens val

Elevens val

För att vi ska vet hur vi ska planera elevens val sista skolveckan i december, så behöver vi veta vad du som elev skulle vilja göra på elevens val. Värför vill vi att du ska komma med en idé om vad du vill göra. Utifrån detta kommer vi att sätta ihop en massa förslag som du sedan får välja utifrån. Alltså:

  1. Vi inventerar inom vilka områden ni elever vill jobba under elevens val.
  2. Vi sammanställer utifrån era svar en massa förslag.
  3. Ni får välja utifrån dessa förslag.

Nu är vi på steg 1. Därför vill vi att du svarar på följande enkät om vad du skulle kunna tänka dig göra på elevens val. Klicka på länken nedan eller använd QR-koden och logga in. Enkäten är inte anonym eftersom vi vill kunna återkomma till dig som elev om du har en särskilt bra ide om vad du vill göra.

Länk till enkät: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNENaVUI3VUNJMlNZMDVLS0k0M1hKNUNDTy4u 

QR-kod till enkät:

QR elevens val ht2017