Skolan kommer nu att bevakas av Securitas kvällar/helger

Fönster krossade vid skolans entré under helgen

fönster entre1

Under helgen blev två fönsterrutor vid skolans entré krossade samt en ruta mot slöjdsalen. Det är mycket kostsamt för skolan och så väldigt onödigt. Under helgen har flera skolor varit utsatta för samma vandalism och ett par skolor har haft inbrott i samma veva.

Nu sätter vi åter in bevakning under kvällar/helger och utvecklar larm och lålösningarna. Om ni ser nåt, hör nåt eller vet nåt – ring polisen. Det går att ringa/anmäla anonymt.