Allt fler datorstölder i kommunens skolor – vi uppmanar alla att ha datorerna under uppsikt!

datorstöld

Håll datorerna under uppsikt – även inne i skolan

Tyvärr har det stulits en del datorer på skolorna i Härnösand – även under dagtid. Även Hedda Wising är drabbad, än så länge endast enstaka fall. Det är därför viktigt att alla elever håller sina datorer under uppsikt, eller inlåsta i sina skåp och helst tar med dem hem efter dagen slut.

De datorer som stulits/försvunnit i skolorna har lämnats utan uppsikt. Precis som med telefoner är datorer eftertraktade stöldobjekt. Det är elevens ansvar att hålla datorerna under uppsikt som om det vore deras egen egendom – i enlighet med ansvarsavtalet. Det gör det dessutom mindre lockande att se sig om efter datorer att stjäla inne på skolan om snacket går att på Hedda har eleverna koll på sina grejer.

Vi försöker hela tiden ha koll på vilka som kommer in i skolan. Tyvärr släpps dock ungdomar in som inte hör till skolan via någon av våra utifrån låsta utgångar. De släpps då in av elever på skolan. Det är mycket viktigt att det inte sker. När vi upptäcker detta och kan identifiera vilka det är kontaktas alltid vårdnadshavare direkt.

Vi har ingen anledning att tro att det är elever på skolan som är skyldiga till stölderna, vi vet bara med säkerhet att stölder har skett på ett flertal skolor även dagtid de senaste veckorna.