Läsårets första sammanfattande frånvarouppföljning sker nu vid månadsskiftet

tid3

Vi tycker alla att skolan är viktig och vi som arbetar i skolan vet att frånvaro har en tydligt negativ effekt på skolresultaten.

Vid månadsskiftet sept/okt gör vi årets första samlade frånvarouppföljning. Den sköts av skolsköterskan och innebär att vi uppmärksammar de elever som har hög återkommande skolfrånvaro – det gäller både skolk och hög återkommande sjukfrånvaro.

Alla elever som har 5% eller mer ogiltig frånvaro sedan skolstart kommer att få ett brev hem där vi sakligt informerar om läget samt förklarar vad skolan gör för att följa upp orsakerna. Brevet är ett meddelande – inte någon varning – om att frånvaron är för hög och att vi vill att ett samarbete mellan skola och hem upprättas för att komma till rätta med situationen. Här kan ni läsa hur brevet ser ut: Meddelande om hög ogiltig frånvaro

Om man som elev har hög återkommande sjukfrånvaro och skolan (mentor och/eller elevhälsoteamet) inte känner till och förstår orsakerna följs även detta upp mot vårdnadshavare. Det gäller som sagt återkommande sjukfrånvaro – vilket innebär att vid läsårets första avstämningsperiod skickas inga meddelanden hem. De första meddelandena kring detta skickas ut vid avstämningen okt/nov.

Om man vill läsa mer om skolans rutiner kring frånvaro så hittar men dem här: Rutiner för hantering av hög frånvaro 

Om man vill se ut brevet om återkommande hög sjukfrånvaro ser u så hittar man det här: Meddelande om hög återkommande sjukfrånvaro