Screening av nivå och behov

Screening

Från och med i år screenas alla elever i åk 7 i Ma, Eng och Sv. Det innebär att man gör diagnostiska övningar för att kartlägga på vilken nivå eleverna befinner sig i dessa ämnen och för att upptäcka eventuella stödbehov. Diagnoserna kan upplevas som prov/test – men har inget med bedömning inför betyg att göra. Screeningen pågår just nu och någon vecka framåt.