Konsekvenser efter förstörelse

Städa

Efter att vi rett ut omständigheterna kring de välta sofforna på skolgården och den förstörelse det innebar har vi nu pratat med de skyldiga. De står för vad de har gjort och är beredda att ta konsekvenserna.

Det tog vaktmästaren en halv arbetsdag samt ett par hundra kronor för att köpa skruvar för att laga de välta sofforna. För detta kommer de som var inblandade att göra tre dagsverken var någon gång de närmsta veckorna mellan 07:00 och 10:00 tillsammans med våra städare från Samhall för att städa trappor, klassrum och toaletter.