Extra undervisning i Ma, Sv, Eng och SvA

extraundervisning

Måndag 15:15-16:05 och onsdag 08:00-08:50 erbjuder skolan extra undervisning i ämnena Ma, Sv, Eng och SvA för alla årskurser. Om skolan bedömer att en elev behöver denna extra undervisning för att nå målen kommer eleven att schemaläggas på dessa tider i ett eller ett par ämnen. För dessa elever gäller obligatorisk närvaro på de passen.

Om man inte får det fast på sitt schema så är man ändå välkommen dit för att få stöd. I dagsläget, innan vi vet mer om vilken nivå eleverna i åk 7 presterar så kommer inga elever i åk 7 att schemaläggas på de positionerna – men även de är mycket välkomna för att få stöd.

Mentorerna kommer under vecka 37 att kontakta vårdnadshavare till de elever som är aktuella för att schemaläggas på dessa positioner.

Trivsam innemiljö och ansvar för lånat material

PingisVi är jätteglada för att vi har fått så mycket bättre ljudmiljö i skolan efter att vi fått upp ljudpaneler. Det gör att vi nu till exempel kan ha pingisbordet uppställt i ljushallen – vilket är en mycket populär rastverksamhet. Men det innebär också ansvar – om man lånar pingisracket av skolan och bryter sönder dem så skickar vi räkning hem (vilket vi gjort rörande för det trasiga racketet på bilden).

Om alla visar att de kan och vill ta ansvar för vårt gemensamma material så kommer vi kunna satsa mer på en trivsam innemiljö och fritidsaktiviteter.