Presentation av HeddaUndervisning.com

På föräldramötet i förrgår och igår, 170905 och 170906, presenterades HeddaUndervisning.com endast översiktligt av skolledningen. Se film nedan för lite mer information om de olika delarna av sidan.

Elevdatorer till åk 7

elevdator

Information in English down below.

Äntligen!! Den kompletterande leveransen av elevdatorer har nu kommit och ansvarsavtalen för elevdatorerna är nu redo att delas ut för påskrift av vårdnadshavare. Ansvarsavtalen kommer att delas ut under torsdagen och fredagen denna vecka till alla elever i åk7 för att ta hem för påskrift.

Under främst mentorstiden måndag 11/9 kommer datorer att delas ut till alla 7:or som har påskrivna ansvarsavtal med sig till skolan. Inga datorer delas ut utan avtal.

 

Student computers for year 7

Finally!! The supplementary delivery of student computers has now come and the student computer liability agreements are now ready to be handed out for guardians to sign. The liability agreements will be distributed on Thursday and Friday this week to all students in year 7.

During mentoring hours on Monday, 11/9, computers will be distributed to all 7´s graders who have a signed liability agreement with them to hand in at school. No computers are distributed without agreement.