Skolan kommer nu att bevakas av Securitas kvällar/helger

Fönster krossade vid skolans entré under helgen

fönster entre1

Under helgen blev två fönsterrutor vid skolans entré krossade samt en ruta mot slöjdsalen. Det är mycket kostsamt för skolan och så väldigt onödigt. Under helgen har flera skolor varit utsatta för samma vandalism och ett par skolor har haft inbrott i samma veva.

Nu sätter vi åter in bevakning under kvällar/helger och utvecklar larm och lålösningarna. Om ni ser nåt, hör nåt eller vet nåt – ring polisen. Det går att ringa/anmäla anonymt.

Allt fler datorstölder i kommunens skolor – vi uppmanar alla att ha datorerna under uppsikt!

datorstöld

Håll datorerna under uppsikt – även inne i skolan

Tyvärr har det stulits en del datorer på skolorna i Härnösand – även under dagtid. Även Hedda Wising är drabbad, än så länge endast enstaka fall. Det är därför viktigt att alla elever håller sina datorer under uppsikt, eller inlåsta i sina skåp och helst tar med dem hem efter dagen slut.

De datorer som stulits/försvunnit i skolorna har lämnats utan uppsikt. Precis som med telefoner är datorer eftertraktade stöldobjekt. Det är elevens ansvar att hålla datorerna under uppsikt som om det vore deras egen egendom – i enlighet med ansvarsavtalet. Det gör det dessutom mindre lockande att se sig om efter datorer att stjäla inne på skolan om snacket går att på Hedda har eleverna koll på sina grejer.

Vi försöker hela tiden ha koll på vilka som kommer in i skolan. Tyvärr släpps dock ungdomar in som inte hör till skolan via någon av våra utifrån låsta utgångar. De släpps då in av elever på skolan. Det är mycket viktigt att det inte sker. När vi upptäcker detta och kan identifiera vilka det är kontaktas alltid vårdnadshavare direkt.

Vi har ingen anledning att tro att det är elever på skolan som är skyldiga till stölderna, vi vet bara med säkerhet att stölder har skett på ett flertal skolor även dagtid de senaste veckorna.

Läsårets första sammanfattande frånvarouppföljning sker nu vid månadsskiftet

tid3

Vi tycker alla att skolan är viktig och vi som arbetar i skolan vet att frånvaro har en tydligt negativ effekt på skolresultaten.

Vid månadsskiftet sept/okt gör vi årets första samlade frånvarouppföljning. Den sköts av skolsköterskan och innebär att vi uppmärksammar de elever som har hög återkommande skolfrånvaro – det gäller både skolk och hög återkommande sjukfrånvaro.

Alla elever som har 5% eller mer ogiltig frånvaro sedan skolstart kommer att få ett brev hem där vi sakligt informerar om läget samt förklarar vad skolan gör för att följa upp orsakerna. Brevet är ett meddelande – inte någon varning – om att frånvaron är för hög och att vi vill att ett samarbete mellan skola och hem upprättas för att komma till rätta med situationen. Här kan ni läsa hur brevet ser ut: Meddelande om hög ogiltig frånvaro

Om man som elev har hög återkommande sjukfrånvaro och skolan (mentor och/eller elevhälsoteamet) inte känner till och förstår orsakerna följs även detta upp mot vårdnadshavare. Det gäller som sagt återkommande sjukfrånvaro – vilket innebär att vid läsårets första avstämningsperiod skickas inga meddelanden hem. De första meddelandena kring detta skickas ut vid avstämningen okt/nov.

Om man vill läsa mer om skolans rutiner kring frånvaro så hittar men dem här: Rutiner för hantering av hög frånvaro 

Om man vill se ut brevet om återkommande hög sjukfrånvaro ser u så hittar man det här: Meddelande om hög återkommande sjukfrånvaro 

BRI-olympiaden – ett stort tack från arrangörerna till våra engagerade elever som var funktionärer

BRI

Denna dagen ett liv…

Visst var det så han sa, farbror Melker i Saltkråkan. Så känns det verkligen för mig idag, och säkert för hela gänget från Hedda Wising som var uppe på Högslätten i hällande regn hela dagen. Vilken lång,  blöt och kall arbetsdag vi har haft!

Trots vädret och därmed tuffa förutsättningar var samtliga elever från Hedda Wising helt underbara, fantastiska, engagerade och duktiga! Det var helt häpnadsväckande hur de kunde hålla humöret uppe trots regn och förseningar. De var helt otroliga! Men en sån tur att de inte är gjorda av socker för då hade det nog inte varit någonting kvar av dem efter idag.

Det som inte dödar- det härdar brukar man säga, och idag har vi verkligen härdats. Alla vi som var på Högslätten, såväl funktionärer som alla andra som var där.

Men att himlen var mörk märktes inte på friidrottsarenan. Tävlande elever och entusiastiska funktionärer strålade ikapp och spred värme och glädje omkring sig. Under dagens arbete blev jag flera gånger ”påhoppad” av föräldrar och lärare som ville ösa beröm över ungdomarna. Funktionärerna på längdhopp, särskilt de som stod vid Längd 2 var helt fenomenala. De hejade och uppmuntrade eleverna något alldeles otroligt bra. De ledde också uppvärmning för väntande klasser. Även vid den andra längdhoppsgropen, löpningen och vid kulstötningen skötte sig funktionärerna exemplariskt. ”Allt i allo” funktionärerna såg till att kurirstafetten avlöpte utan att någon av misstag korsade mållinjen för tidigt. De hissade också BRI-flaggorna, hjälpte Navet vid matutdelning, tog hand om hela utdelningen av nummerlappspriser. ”Allt i allo-funktionärerna” fanns överallt där de behövdes och avlöste också sina kamrater för lunch och andra behov.

Funktionärerna från Hedda Wising tog verkligen sina arbetsuppgifter på största allvar. De visade goda ledaregenskaper, de samarbetade bra med varandra och var ordentligt klädda efter väder och aktivitet. Funktionärerna visade också prov på idrottsliga kunskaper när de gav de tävlande tekniktips och peppande råd. Vidare tog de också stort ansvar att följa säkerhetsföreskrifterna vid längdhoppsgropen och kulstötningsringen. Förutom detta var ungdomarna dessutom trevliga, noggranna i sitt jobb och duktiga på att uppmuntra och peppa de yngre eleverna. De tog också ansvar för varandra och turades om med arbetsuppgifterna och stöttade varandra i funktionärssysslorna. Onsdagens funktionärer fick som sagt väldigt mycket beröm av de lärare som följde klasserna. Ungdomarna var helt enkelt otroliga när de sporrade och inspirerade barnen på längdhopp och kula. Beröm dem när du träffar dem. Att ge dem betyg på dagens insatser är lätt. Var och en av dem är väl värda ett stort smile.

Mvh – BRI-gruppen genom Petra Steen

Screening av nivå och behov

Screening

Från och med i år screenas alla elever i åk 7 i Ma, Eng och Sv. Det innebär att man gör diagnostiska övningar för att kartlägga på vilken nivå eleverna befinner sig i dessa ämnen och för att upptäcka eventuella stödbehov. Diagnoserna kan upplevas som prov/test – men har inget med bedömning inför betyg att göra. Screeningen pågår just nu och någon vecka framåt.

Konsekvenser efter förstörelse

Städa

Efter att vi rett ut omständigheterna kring de välta sofforna på skolgården och den förstörelse det innebar har vi nu pratat med de skyldiga. De står för vad de har gjort och är beredda att ta konsekvenserna.

Det tog vaktmästaren en halv arbetsdag samt ett par hundra kronor för att köpa skruvar för att laga de välta sofforna. För detta kommer de som var inblandade att göra tre dagsverken var någon gång de närmsta veckorna mellan 07:00 och 10:00 tillsammans med våra städare från Samhall för att städa trappor, klassrum och toaletter.

Förstörelse på skolgården och inbrott

Välta soffor

Det som är olagligt utanför skolan är även olagligt i skolan I skolan hanterar vi det som sker i skolan på samma sätt som om nåt sker ute i samhället. Om något som är olagligt ute i samhället sker i skolan – är det också olagligt i skolan och polisanmälan görs.

Välta soffor När vi kom till skolan idag möttes vi av att sofforna på skolgården var omkullvälta. Det kan synas vara ett oskyldigt busstreck, men eftersom sofforna är tunga har minst 4 av dem gått sönder då de välts.

Vi vet vilka ungdomar som var inblandade i det som hänt. Det rör sig om elever från både Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. Föräldrarna är kontaktade. Om förstörelsen innebär kostnader för skolan kommer elever/föräldrar att på ett eller annat sätt att få ta ansvar för detta.

Inbrott och stulna datorer Under helgen har vi dessutom haft inbrott på skolan. Vi har emellertid ingen anledning att tro att inbrotten har någon koppling till skadegörelsen.

Någon har slagit in en ruta och tagit sig in i skolan. En dörr har brutits upp och någon handfull datorer har stulits (vi håller på att inventera exakt vilka och hur många). Polisen kom redan under helgen och gjorde en brottsplatsundersökning.

Extra undervisning i Ma, Sv, Eng och SvA

extraundervisning

Måndag 15:15-16:05 och onsdag 08:00-08:50 erbjuder skolan extra undervisning i ämnena Ma, Sv, Eng och SvA för alla årskurser. Om skolan bedömer att en elev behöver denna extra undervisning för att nå målen kommer eleven att schemaläggas på dessa tider i ett eller ett par ämnen. För dessa elever gäller obligatorisk närvaro på de passen.

Om man inte får det fast på sitt schema så är man ändå välkommen dit för att få stöd. I dagsläget, innan vi vet mer om vilken nivå eleverna i åk 7 presterar så kommer inga elever i åk 7 att schemaläggas på de positionerna – men även de är mycket välkomna för att få stöd.

Mentorerna kommer under vecka 37 att kontakta vårdnadshavare till de elever som är aktuella för att schemaläggas på dessa positioner.

Trivsam innemiljö och ansvar för lånat material

PingisVi är jätteglada för att vi har fått så mycket bättre ljudmiljö i skolan efter att vi fått upp ljudpaneler. Det gör att vi nu till exempel kan ha pingisbordet uppställt i ljushallen – vilket är en mycket populär rastverksamhet. Men det innebär också ansvar – om man lånar pingisracket av skolan och bryter sönder dem så skickar vi räkning hem (vilket vi gjort rörande för det trasiga racketet på bilden).

Om alla visar att de kan och vill ta ansvar för vårt gemensamma material så kommer vi kunna satsa mer på en trivsam innemiljö och fritidsaktiviteter.