Lärare i engelska nu rekryterad

Engelska

Det känns väldigt skönt att vi nu har rekryterat en lärare för den vakanta tjänsten i engelska. Personen i fråga är inte behörig lärare men har erfarenhet av undervisningssituationer och är uppvuxen i en engelskspråkig familj/miljö. Han har goda referenser och kommer att få handledning av behöriga språklärare. Han är just nu på en längre resa i USA, men kommer hem så att han precis kan börja innan Christina B slutar, vilket gör att det inte blir något glapp i undervisningen.

Skolans brandskydd

Brandbil3

Skolans brandskydd är nu kopplat till brandkåren och SOS. Det innebär att om brandlarmet går så kostar det skolan 5500 kr + moms varje gång det är falsklarm.

Vi hoppas slippa falsklarm – i synnerhet igångsatta av elever. Om det trots allt skulle ske, så kommer skolan låta vårdnadshavaren till den eller de skyldiga att betala utryckningen.

Att vi hade brandkåren på besök idag berodde på en miss i inkörningen av det nya systemet – det var inget falsklarm igångsatt av någon på skolan. Larmet/sirenerna gick aldrig inne i skolan och det brann definitivt ingenstans, vilket gjorde att vi slapp utrymning och avbrott i första skoldagen.

Oavsett om det är en miss i inkörningen av systemet så är trots allt det skönt att veta att brandkåren kommer per automatik.