Skolstart och läsårstider

Skolstart – tider och datum

Första skoldagen

Torsdag den 24:e augusti börjar höstterminen. Elever i åk7 börjar 08:30. Då kommer respektive mentor att ta emot er vid skolans entré. Åk8 och 9 börjar 09:00 och går då direkt till era ”hemklassrum” (där ni har er mentorstid). Ev. nya elever kontaktar Agneta på expeditionen.

Under förmiddagen kommer ni vara med er mentorsgrupp för att stämma av efter sommaren, få lite allmän skolinfo (bl.a. era scheman), etc. Lunch serveras i skolan – första dagen årskursvis, därefter äter ni lunch enligt schemat. Efter första skoldagen börjar skolan (generellt sett) kl 08:00 för alla elever skolan.

För er som kommer tidigt med skolbuss är skolan öppen från 07:30 hela läsåret.

Läsårstider

Grundskolan och gymnasiet följer i stort samma läsårstider (enskilda studiedagar kan variera).

Höstterminen sträcker sig mellan 24:e augusti till 21:a december.

stlov vecka 44 (31/10-5/11)

Vårterminen sträcker sig mellan 8:e januari till 15:e juni.

Vinterlov vecka 10 (5/3-11/3)

Påsklov vecka 14 (2/4-8/4).

Övriga lovdagar under vårterminen är 30:e april och 11:e maj.

Studiedagar 8:e och 9:e januari – med andra ord så börjar inte undervisningen på vårterminen förrän 10:e januari. Studiedagar utöver detta meddelas senare av resp skola.