Ledighet av religiösa skäl

Leave from school for religious reasons  

Read more in English down below.

Skolan får då och då förfrågan om ledighet av religiösa skäl – oftast i samband med firandet av religiösa högtider. Skolans hållning är att närvaro i skolan är viktigt och att religionsutövande får skötas så det inte påverkar skolgången.

religioner

Om ledigheten är på grund av familjeskäl i samband med en högtid så kan man alltid lämna in en ledighetsansökan. Den kommer att behandlas som alla andra ledigheter och beviljas endast om det bedöms att frånvaron inte påverkar elevens måluppfyllelse i undervisningen. Ledighetsansökan ska lämnas in till skolan i god tid, minst en vecka innan den önskade ledigheten, så att skolan kan kontakta vårdnadshavare för eventuella frågor.

In English

The school occasionally receives requests for leave of religious reasons – usually they occur in connection with religious holidays. The school’s view in these matters is that attendance in school is important and that religious practice can be managed so that it does not affect schooling.

If leave is due to family reasons in connection with a religious holiday, you can always submit a vacancy request. It will be treated as all other vacancies and will only be granted if it is estimated that the absence does not affect the student’s goal fulfillment in the classroom. The leave application must be submitted to the school in resonable time, within a week before leave, so that the school can contact the guardian for any questions.

Lärare i engelska nu rekryterad

Engelska

Det känns väldigt skönt att vi nu har rekryterat en lärare för den vakanta tjänsten i engelska. Personen i fråga är inte behörig lärare men har erfarenhet av undervisningssituationer och är uppvuxen i en engelskspråkig familj/miljö. Han har goda referenser och kommer att få handledning av behöriga språklärare. Han är just nu på en längre resa i USA, men kommer hem så att han precis kan börja innan Christina B slutar, vilket gör att det inte blir något glapp i undervisningen.

Skolans brandskydd

Brandbil3

Skolans brandskydd är nu kopplat till brandkåren och SOS. Det innebär att om brandlarmet går så kostar det skolan 5500 kr + moms varje gång det är falsklarm.

Vi hoppas slippa falsklarm – i synnerhet igångsatta av elever. Om det trots allt skulle ske, så kommer skolan låta vårdnadshavaren till den eller de skyldiga att betala utryckningen.

Att vi hade brandkåren på besök idag berodde på en miss i inkörningen av det nya systemet – det var inget falsklarm igångsatt av någon på skolan. Larmet/sirenerna gick aldrig inne i skolan och det brann definitivt ingenstans, vilket gjorde att vi slapp utrymning och avbrott i första skoldagen.

Oavsett om det är en miss i inkörningen av systemet så är trots allt det skönt att veta att brandkåren kommer per automatik.

Aktivitetsdag för åk. 7 tisdag den 29 augusti

Som tidigare sagts är det schemabrytande aktivitetsdag för alla elever på skolan tisdag den 29/8. Eftersom mentorerna ännu inte har några maillistor till föräldrarna i åk 7 så presenterar vi deras planering. här istället

gemenskap

Aktivitetsdag 29/8 för åk7

Dagen börjar på Hedda Wisingskolan kl. 08.30 och vi kommer att promenera klassvis upp till Vårdkasen. På vägen stannar vi till vid Kristinaskolans fotbollsplan där eleverna ska lösa de första uppgifterna i form av olika samarbetsövningar. Sedan går färden vidare mot Vårdkasen för fler övningar på samma tema. Övningarna syftar till att svetsa samman eleverna i de nya klasserna och ger oss mentorer en möjlighet att lära känna eleverna.

Lunch kommer att serveras uppe vid Vårdkasen men om eleverna vill ta med sig fika går det bra. Tänk bara på att vi har elever som är allergiska så ingen får ta med sig något som innehåller nötter!

Oömma kläder, efter temperatur, och bra skor gör dagen trevligare. Vattenflaska och en liten ryggsäck kan också vara bra att ta med.

Vid 14-tiden är vi åter tillbaka på skolan och då avslutas skoldagen.

Välkomna!

 

Föräldramöten i samband med skolstart

Föräldramöte

Click here for this information in English.

Åk 7

Tisdagen den 5/9 kl. 18:30 är alla föräldrar till elever i åk 7 varmt välkomna till Hedda Wisingskolan för föräldramöte. Mötet börjar med samling för alla i skolans ljushall, strax innanför huvudentrén. Vi tänker oss följande program:

 • Kort presentation av all personal som möter eleverna i åk 7
 • Gemensam information av skolledningen
  • Kommunikationsvägar
  • Stödorganisation / EHT och Läxhjälp
  • Info om skogräns och elevskåp
  • Trafikmiljön
  • Info om datorer
  • Frågor?
 • Möten i respektive hemklassrum med mentorer

Vi tänker oss att vi avslutar absolut senast kl. 20:30.

Åk 8 och 9

Onsdagen den 6/9 är alla föräldrar till elever i åk 8 och 9 varmt välkomna till Hedda Wisingskolan för föräldramöte. Tider för respektive årskurs:

 • Föräldramöte för åk 8 kl 18:30, med avslut senast 20:00
 • Föräldramöte för åk 9 kl 19:00, med avslut senast 20:30

Mötet börjar med samling för alla i skolans ljushall, strax innanför huvudentrén. Vi tänker oss följande program:

 • Gemensam information av skolledningen
  • Kommunikationsvägar
  • Stödorganisation / EHT och Läxhjälp
  • Trafikmiljön
  • Info om datorer
  • Frågor?
 • Möten i respektive hemklassrum med mentorer

Välkomna!!

p.s. Det kommer att finnas tolkar för de större invandrarspråken närvarande vid mötet. Om man vill veta mer om tolkmöjligheter kan man ringa till skolan 0611 347900 för mer information.

 

Schemabrytande teambuildingaktiviteter 29/8

team work

Tisdag den 29/8 kommer respektive årskurs att ha teambuildningaktiviteter heldag. Åk7 kommer att ha olika aktiviteter på gräsytorna runt Kristinaskolan/Landsarkivet samt på Vårdkasen. Åk8 kommer att ha cykelutflykt runt på Härnön. Åk9 kommer att åka till Skuleskogen för vandring heldag. Detaljerad information kommer att skickas ut via respektive mentor.

Behov av lärare i Engelska (och Svenska)

Hedda Wisingskolan är hittills mycket lite påverkad av den lärarbrist som har varit ett faktum sedan ett par år tillbaka i Sverige. Andelen behöriga lärare på skolan är mycket hög – vilket vi är stolta över. När vi väl behöver rekrytera är dock situationen svår även för oss. Vi har sedan i våras haft behov av lärare i Svenska och Engelska – vi har bortsett från platsbanken/arbetsförmedlingen och kommunens hemsida samt olika sociala medier, haft annons ute i Tidningen Ångermanland och Sundsvallstidningen vid 4 tillfällen vardera. Vi har därigenom lyckats lösa en del av de vakanser vi har, men vi har ännu inte fyllt alla luckor i dessa ämnen.

Vi vill vara öppna med de behov vi har samt be er föräldrar om hjälp att tänka efter och tipsa om ni känner någon passande som kan vara intresserad av att undervisa i engelska hos oss. Just nu har vi löst det i svenska (även om vi fortsätter att rekrytera långsiktigt även där) men har ännu ingen lösning för undervisningen i engelska inför höstterminen. Så om ni vet någon – hör av er till oss i skolledningen (Erik Juntikka eller Johan Vallgårda) eller be möjliga sökanden att höra av sig till oss. Man kan även gå in via kommunens hemsida och söka direkt: https://www.harnosand.se/naringslivocharbete/arbetaiharnosand/ledigatjanster.4.6ab4a01212f30a299e68000294.html 

Skolstart och läsårstider

Skolstart – tider och datum

Första skoldagen

Torsdag den 24:e augusti börjar höstterminen. Elever i åk7 börjar 08:30. Då kommer respektive mentor att ta emot er vid skolans entré. Åk8 och 9 börjar 09:00 och går då direkt till era ”hemklassrum” (där ni har er mentorstid). Ev. nya elever kontaktar Agneta på expeditionen.

Under förmiddagen kommer ni vara med er mentorsgrupp för att stämma av efter sommaren, få lite allmän skolinfo (bl.a. era scheman), etc. Lunch serveras i skolan – första dagen årskursvis, därefter äter ni lunch enligt schemat. Efter första skoldagen börjar skolan (generellt sett) kl 08:00 för alla elever skolan.

För er som kommer tidigt med skolbuss är skolan öppen från 07:30 hela läsåret.

Läsårstider

Grundskolan och gymnasiet följer i stort samma läsårstider (enskilda studiedagar kan variera).

Höstterminen sträcker sig mellan 24:e augusti till 21:a december.

stlov vecka 44 (31/10-5/11)

Vårterminen sträcker sig mellan 8:e januari till 15:e juni.

Vinterlov vecka 10 (5/3-11/3)

Påsklov vecka 14 (2/4-8/4).

Övriga lovdagar under vårterminen är 30:e april och 11:e maj.

Studiedagar 8:e och 9:e januari – med andra ord så börjar inte undervisningen på vårterminen förrän 10:e januari. Studiedagar utöver detta meddelas senare av resp skola.