Välkommen till Hedda Wisingskolan höstterminen 2017

(This letter is avaliable in English by klicking here)

Jag vill börja med att tacka alla elever och föräldrar för första läsåret här på Hedda Wisingskolan samt välkomna alla nya elever och vårdnadshavare inför åk7. Mycket var nytt för oss alla vid skolstart i höstas – men nu har vi kört ett helt ”varv” och hoppas ha skapat lite strukturer att bygga på och att vi lärt oss av en del misstag. Tack för ert tålamod, ni som varit med.

Visserligen är det mitt i sommarlovet och förhoppningsvis njuter ni av ledighet och skolfria dagar, men höstterminsstart kommer obevekligt närmare för var dag. Här kommer därför lite information till alla elever och vårdnadshavare, nytillkomna såväl som befintliga, inför skolstarten.

Information från skolan kommer hädanefter via HeddaUndervisning.com

Vi i skolledningen har under det passerade läsåret skickat ut information via mail och egenkonstruerade maillistor. Vi ser dock att 10-15% av vårdnadshavarna inte nås av denna information på grund av att mailadresser är fel (mail som studsar), vi saknar mailadresser, etc. Därför har vi skapat en sida/portal/front för all information från skolan samt för de webbverktyg vi använder – HeddaUndervisning.com. Här kommer all gemensam information från skolledningen att läggas ut enligt följande:

  • Information från skolledningen (Skolledningsinfo) – löpande istället för de mail som tidigare skickats ut några gånger per år. Informationen är företrädelsevis på svenska, men mer betydande information om möten, anmälningar/val, etc. kommer även att skrivas på engelska.
  • Länk för eleverna in till SharePoint och den delningsyta i molnet som vi under kommande läsår ska bygga upp. Där kommer läxmaterial, pedagogiska planeringar, länkar, digital inlämning etc. att finnas. Den delen av sidan kräver elevernas individuella inlogg, så om ni föräldrar vill se så får ni använda era barns inlogg.
  • Skolans scheman – klass för klass, etc. Under höstterminen kommer denna möjlighet förhoppningsvis även att kunna lösas via en app i en smartphone.
  • FAQ (Frequently Asked Questions) – här kommer du att hitta allt ifrån läsårstider, lathundar om hur du skapar genväg i telefonen till HeddaUndervisning, länkar till rutiner och blanketter etc.
  • Det finns även en direktväg in i Dexter och skolans facebooksida för elever såväl som föräldrar.
  • Alla elever har ett Office365-konto – det är genom det inloggningen som man når SharePoint – därför finns en direktlänk för inloggning dit om man inte redan är inloggad.
  • På sidan finns även några Kalendrar. Där kan man hitta kommande examinationer (prov) för respektive årskurs, samt en skolkalender där presenteras aktiviteter som avviker från det vanliga schemat.

Det kommer alltså att vara varje vårdnadshavares eget ansvar att hålla sig informerad om generell infor om vad som sker på skolan genom att läsa på HeddaUndervisning.com. Information från mentorerna kommer at fortsätta som de gjort hittills.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att hålla sig informerad så vill vi tipsa er om olika sätta att tillgängliggöra sidan för er användare: man kan prenumerera på uppdateringar, ha en genväg (ser ut som en app) i telefonen, eller ha en ikon på skrivbordet på sin dator. Se under FAQ på HeddaUndervisning.com (eller klicka här) för instruktioner för hur man gör – så kan du välja vilket sätt som fungerar bäst för dig.

HeddaWisisngskolan.com – för rutiner och riktlinjer mm. för skolans personal

För den som vill veta mer om skolans rutiner och riktlinjer, blanketter, pedagogiska tips, mm. så finns ju som tidigare presenterats vår medarbetarsida HeddaWisingskolan.com. Den riktar sig främst till medarbetare och är anpassad för dessa, men informationen är öppen och tillgänglig för alla (på svenska) som är intresserade.

Föräldramöten

Datum för föräldramöte för respektive klass och årskurs kommer att meddelas via HeddaUndervisning.com i samband med skolstart i augusti. Vid föräldramötet kommer alla få gemensam och generell info från skolledning och Administration, därefter klassvis möten med respektive mentorer.

Skofri skola

Vår skola har en skofri innemiljö – det betyder att vi alla (elever och medarbetare) som är i skolan tar av oss våra utomhusskor när vi kommer in i skolan – precis som vi gör hemma. Vi tror på en trevlig innemiljö utan grus, slask och smuts från skolgård och skolväg.

När du kommer till skolan tar du helt enkelt av dig dina skor – direkt då du kommer in i skolbyggnaden. Du kommer att få ett skoskåp att ha dina skor i direkt anslutning till huvudentrén. Om du kommer in genom någon av de andra entréerna så får du helt enkelt ta av dig skorna och ta dem i handen till ditt skoskåp. Skoskåpen fördelas av mentor de första dagarna.

För att det här ska fungera bra så är det viktigt att alla tänker på detta redan från första dagen. Att springa omkring i skolan i strumplästen är dock ingen bra idé. Vi rekommenderar dig att ta med ett par inneskor av något slag till skolan – inneskor som alltid kan stanna iskolan så att du inte behöver komma ihåg dem varje dag. På vissa lektioner kommer detdessutom att vara ett krav på att ha skor – ex. slöjd, bild, teknik. Tänk på att det blirväldigt kallt att springa ut på brandövning i bara strumplästen om det regnar eller tillvintern när det är 15 grader kallt.

Vi ser fram emot att kommande läsår få tassa omkring med er i skolsalar och korridorer med mjuka härliga tofflor, sandaler, gympadojjor – eller annat mjukt och skönt man kan ha på fötterna.

På initiativ av elevrådet, arbetar skolledningen och elevrådet på ett förslag kring viss flexibilitet kring ”skofri” skola. Mer info om detta en bit in på terminen, till dess gäller inga uteskor till 100% enligt ovan.

Elevens val under kommande läsår

Under kommande läsår kommer ”Elevens val” att ha ett nytt upplägg jämfört med det år som passerat. Istället för elevens val varje fredag de sista två timmarna på schemat kommer vi istället att ha elevensval vid ett par (ev. tre) perioder per läsår på 2-4 dagar vardera. När dessa blir är ännu ej spikat, men ett av dessa pass kommer att läggas i samband med skolavslutningsveckan i juni. Mer info om detta kommer i samband med att eleverna ska göra sina val för höstterminen.

Vi gör detta av flera skäl, bland annat vill vi kunna genomföra mer sammanhängande / omfattande aktiviteter med eleverna utan att vara bunden till schemat. Vi ser även att den konstruktion vi haft låser schemat på ett negativt sätt och gör schemat mindre flexibelt.

Vi är mycket glada för att vi kunnat ha ett så omfattande idrottsutbud som vi haft på elevens val och vi vill därför tacka alla idrottsföreningar som gjort detta möjligt och hoppas på att kunna ha ett så positivt samarbete på ett eller annat sätt även i framtiden även om det blir i andra former.

Stödverksamhet, specialpedagogik och mattesatsning under kommande läsår

Ett av skolans viktigaste mål är att öka måluppfyllelsen – att alla elever får tillgång till sitt lärande, utvecklas och når målen i alla ämnen.

Under det passerade läsåret har vi haft ont om medarbetare med speciallärarkompetens, trots en ständigt pågående rekrytering. Vår enda speciallärare har haft en tung uppgift att i stor utsträckning tillgodose speciallärarstödet ensam. Detta är nu löst – från skolstart har vi nu tre speciallärare/specialpedagoger knutna till skolan. Det innebär en markant förbättring av stödmöjligheterna samt att vi i större utsträckning kommer att kunna ge stöd även ute i klassrummen vilket vi inte kunnat under det passerade skolåret.

Med det nya elevens-val-upplägget tar vi bort de ämnesstugor vi haft på fredagar. Dessa ersätter vi med 2 nya stödpass i veckan för alla elever (måndag eftermiddag och onsdag morgon) där två lärare i respektive ämnesområde (svenska, engelska och Ma/No) kommer att finnas tillgängliga tillsammans med speciallärare och svenska som andra språk. Vissa elever, som vi redan idag märker har svårt att nå målen, kommer att bli schemalagda på ett eller båda dessa pass, med andra ord ha obligatorisk närvaro på dessa pass. För övriga elever är det frivilligt att utnyttja dessa tider vid behov.

Eftersom vi ser att matematik är det ämne där eleverna har svårast att nå målen så har vi beslutat att på prov utöka matematikundervisningen med 30% för alla klasser på skolan under kommande läsår. Detta för att kunna ge mer undervisning där det behövs och/eller vara mer flexibel i undervisningen efter behov. Detta kommer att utvärderas under och efter läsåret för att se vilken effekt det får på lärandet.

Under läsåret 17/18 kommer alla lärare att gå ”Specialpedagoglyftet” för att öka kompetensen inom området specialpedagogik. Vi hoppas med detta att bli ännu bättre på att bemöta alla elever i behov av stöd i alla ännen samt skapa större tillgänglighet till lärandet för alla elever på skolan.

Vikariesituationen

Skolan har som grundidé att inga lektioner ska ställas in för att någon är sjuk eller vabbar. Detta har vi inte alls kunnat leva upp till under det passerade läsåret på grund av svårigheter att få tag i vikarier. För att lösa detta inför kommande år har vi tänkt om kring organisationen kring vår resurspersonal genom att befintlig resursperson, i de klasser där det finns en sådan, tar vikarierollen när det behövs. Det innebär att ställtiden blir kortare samt att det de då blir en person som både känner klassen samt vet var klassen är i respektive ämne/undervisningssituation, som tar vikarierollen. Vi har utöver det även anställt en person som har del av sin tjänst som vikarie och med andra ord alltid är tillgänglig på skolan. Vi hoppas att vi genom detta ska kunna täcka upp vikariebehovet för korttidsvikarier avsevärt bättre än förra läsåret.

En dator per elev

Alla elever Hedda Wisingskolan erbjuds att låna en dator från skolan för att underlätta arbetet och lärandet med IT i undervisningen. Elever i åk 8 och 9 fick ut sina datorer redan inför skolstart höstterminen 2016. För nya elever i åk 8 och 9 samt elever i åk 7 hoppas vi kunna komma igång med utlåningen kort efter terminsstart. Mer info om detta kommer senare.

Vi ser fram emot läsåret 2017/18 och hoppas alla elever ska trivas hos oss på Hedda Wisingskolan. Men fram tills skolan börjar hoppas vi att alla elever njuter av ett härligt sommarlov.

Med vänlig hälsning

Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s